O nas

Kim jesteśmy i co robimy

 

Jesteśmy instytucją edukacyjną, która zajmuje się prowadzeniem kursów, szkoleń, warsztatów i kampanii społecznych z zakresu rozwijania potencjału intelektualnego i osobistego. Od 2004 roku dostarczamy najwyższej jakości usługi edukacyjne. Dysponując potrzebnym kapitałem środków, wiedzy i specjalistów, wprowadzaliśmy bogatą gamę szkoleń z zakresu nauki języków obcych, nowoczesnych technik uczenia się, umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Realizujemy też duże zlecenia szkoleniowe dla instytucji publicznych województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzimy zajęcia w przestrzeni Akademii, ale także w szkołach, przedszkolach, firmach, kinach i zewnętrznych salach szkoleniowych. Naszymi kursantami są dzieci od 3 roku życia, młodzież, dorośli, emeryci i renciści. 

Misją Akademii jest propagowanie stylu naturalnego uczenia się, który niesie zadowolenie i poczucie pewności siebie. Chcemy, aby każdy mógł uczyć się bez wysiłku. Jesteśmy przekonani, że poprzez docieranie do wewnętrznych zasobów i odkrywanie mocnych stron, można uczyć się w atmosferze odprężenia i radości. Nasze programy opieramy na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz na głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka.


NASZA KADRA

Nasza kadra pedagogiczna to nie tylko fachowcy w swojej dziedzinie wiedzy wiedzy i specjaliści nauczania, ale przede wszystkim lubiący swoją pracę miłośnicy edukacji, rozwoju i kontaktu z drugim człowiekiem. Wierzymy, że każde szkolenie to wartościowe spotkanie polegające na wymianie doświadczeń i docieraniu do własnych zasobów, a nie tylko na przekazywaniu i wymaganiu wiedzy.

 

Ewelina Zalewska

Od 2004 roku zarządza Akademią Nauki w Toruniu, a od 2014 jest jej jedyną właścicielką. Odpowiada za działalność i rozwój formy, PR, marketing i reklamę, metodykę zajęć i dobór fachowej kadry. Opracowuje programy edukacyjne. Nieustannie rozwija formę i angażuje ją w nowe wyzwania edukacyjne.

Prowadzi m.in, kursy efektywnej nauki dla dzieci i młodzieży, kursy szybkiego czytania i technik pamięciowych dla dorosłych oraz szkolenia miękkie z zakresu doskonalenia umiejętności społecznych, emocji i komunikacji.

Z wykształcenia jest pedagogiem, trenerem efektywnej nauki, doradcę personalnym i organizacyjnym, doradcą zawodowym.

 

Joanna Wasieczko

Od 2009 roku prowadzi m.in. kursy efektywnej nauki dla dzieci, kursy szybkiego czytania i technik pamięciowych dla młodzieży i dorosłych, zajęcia z matematyki, robotyki i logiki, pokazy eksperymentów, warsztaty tematyczne.

W Akademii pełni funkcję dyrektora, metodyka i edukatora. Tworzy i nadzoruje programy edukacyjne. Prowadzi też warsztaty dla rodziców. Zarządza sprawami organizacyjnymi, biurowymi i księgowymi firmy.

Z wykształcenia jest matematykiem z wieloletnim doświadczeniem nauczycielskim oraz certyfikatem trenera efektywnej nauki.

 

Rafał Moczkodan

Od 2004 roku prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu kreatywności i innowacyjności, komunikacji interpersonalnej, szybkiego czytania oraz technik pamięciowych dla dorosłych. 

Jest doradcą merytorycznym i metodycznym Akademii. Współtworzy projekty edukacyjne. 

Wykładowca UMK, doktor habilitowany nauk humanistycznych.

Kaja Kazimierska

Jest psychologiem-terapeutą, specjalizującym się w pracy z dziećmi. W Akademii prowadzi warsztaty psychologiczno-pedagogiczne z zakresu emocji i komunikacji dla młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz indywidualne konsultacje psychologiczne.

Pełni funkcję konsultanta psychologicznego przy tworzeniu programów edukacyjnych dla młodzieży i ich opiekunów oraz ich ewaluacji. 

Chinara Huseynova

Od 2019 roku uczy w Akademii Nauki języka angielskiego dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, a także pracowników toruńskich firm.

Prowadzi też warsztaty kreatywności, zajęcia z robotyki i półkolonie językowe dla młodzieży.

Z wykształcenia jest nauczycielką języka angielskiego. 

Dorota Mentecka-Janek

Od 2023 roku prowadzi w Akademii kursy efektywnej nauki dla dzieci, warsztaty tematyczne, półkolonie.

Na co dzień wspomaga działania organizacyjne i biurowe Akademii.

Z wykształcenia jest kulturoznawcą i nauczycielem, posiada certyfikat trenera efektywnej nauki.

Krzysztof Jasiński

Od 2018 roku pracuje jako lektor języka angielskiego i polskiego w Akademii Nauki.

Prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników firm, seniorów oraz młodzieży szkolnej. Sprawuje nadzór metodyczny nad lektorami zatrudnianymi przez Akademię do udziału w projektach językowych.

Z wykształcenia jest anglistą i historykiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy nauczycielskiej.

Kinga Puszyńska

Lektorka i tłumaczka języka angielskiego. Właścicielka firmy Joy of English.

Dla Akademii prowadzi zajęcia dla grup oraz kursantów indywidualnych, młodzieży i dorosłych, stacjonarnie i online.

Andrzej Zalewski

W Akademii prowadzi warsztaty dla dzieci z zakresu umiejętności praktyczno-technicznych: prace stolarskie, robotykę, eksperymenty, pokazy iluzji, zajęcia z praktycznej ekologii itp. 

Pełni rolę animatora podczas urodzin i festynów. 

Odpowiada też za wystrój przytulnych wnętrz Akademii i wykonanie unikatowych pomocy naukowych. 


NASZE DOŚWIADCZENIE

Robotyka, eksperymenty, stolarka - warsztaty dla Fundacji
"Świat Głuchych"

REFERENCJE