Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży

Od października do grudnia 2023 roku realizowaliśmy projekt “Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży” dla Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmował 580 godzin zajęć dla 116 grup liczących po 50 uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia miały za zadanie uporządkować i poszerzyć wiedzę o zachowaniach proekologicznych, które można stosować w życiu codziennym. Program został opracowany tak, aby uczyć przez zabawę i aktywność, uruchamiać wyobraźnię i kreatywność dzieci stosownie do ich poziomu rozwojowego i możliwości percepcyjnych. Zajęcia prowadzone były w Bydgoszczy i Toruniu, ale dla wielu dzieci spoza tych miast warsztaty stanowiły atrakcyjną, całodniową wycieczkę.