Kursy dla dzieci

Kursy Rozwijające Kluczowe Kompetencje

Kursy rozwijające biegłość czytania, uczenia się oraz poczucie własnej wartości

Warsztaty

Warsztaty organizowane przez Akademię Nauki

Zajęcia techniczne

Warsztaty rozwijające umiejętności manualne i techniczne dla dzieci w wieku 7-10 lat.