Warsztaty dla Rodziców z dziećmi

Warsztaty dla rodziców z dziećmi

Jak skutecznie pomóc dziecku w nauce świetnie się przy tym bawiąc?

Dowiecie się wspólnie na naszych warsztatach! Naucz się wspierać dziecko w efektywnej nauce! Razem uczestniczcie w warsztatach i poszukajcie metod radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie szkoła!

U nas warsztaty to praktyczna wiedza, która:
Jak wyglądają warsztaty?

Program jest dostosowany do wspólnego uczestnictwa rodziców i dzieci. Zajęcia warsztatowe , wykształcają właściwe nawyki związane z procesem uczenia się. Dzieci wykonują własne pomoce dydaktyczne, a podczas warsztatów pracują w według uporządkowanego wzorca myślowego.

Na naszych warsztatach rodzice i dzieci:

wspólnie wykonują ćwiczenia → poznają metody wspólnej nauki → współpracują wykonując ćwiczenia!

Propozycje tematyczne naszych warsztatów:

Rodzice i dzieci biorą udział w warsztatach, a my:

A co najważniejsze… pomagamy zrozumieć rolę samodzielności w ogólnym rozwoju dziecka!

Nasza oferta:

Dostępne terminy zajęć: do ustalenia

Harmonogram: 1 spotkanie – 60 minut

Cennik: 15 zł / osoba