Mówisz Masz

Od stycznia 2019 roku aż do czerwca 2023 roku realizowaliśmy projekt językowy “W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-Masz- certyfikowane szkolenia językowe”. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt był realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz firmą Training House.

80 lektorów Akademii Nauki przeszkoliło 4500 uczestników, podzielonych na 370 grup. Przeprowadziliśmy 50 tysięcy godzin zajęć, które odbywały się w 20 salach. Przez 5 miesięcy prowadziliśmy zajęcia zdalnie z powodu pandemii, a przez ostatnie 6 miesięcy udzieliliśmy dodatkowo 3 tysięcy godzin indywidualnych lekcji w trybie hybrydowym. Działania te miały na celu zapewnić uczestnikom jeszcze większe wsparcie w osiąganiu celów edukacyjnych.

Dziś, gdy patrzymy wstecz, widzimy nie tylko liczby i osiągnięcia, ale przede wszystkim Was, naszych niezwykłych uczestników. Wasze zaangażowanie, pasja i determinacja były dla nas niezwykle inspirujące. Wasze sukcesy, niezależnie od tego, czy to było opanowanie nowego słownictwa czy odważne wyrażanie myśli w obcym języku, stanowią dowód na Waszą niezłomną determinację i gotowość do przełamywania własnych barier.