Warsztaty dla klas

Warsztaty dla Twojej całej klasy

Co zrobić, by uczniowie się chętnie i skutecznie uczyli?

Zabrać ich na nasze warsztaty! Specjalizujemy się w naturalnym stylu uczenia się, niosącym dziecku zadowolenie i poczucie pewności siebie. Podczas naszych warsztatów pomagamy każdemu dziecku w dotarciu do jego wewnętrznych zasobów i odkryciu mocnych stron, a wszystko to w atmosferze odprężenia i radości!

U nas nauka to zabawa:
Jak wyglądają nasze warsztaty?

To zajęcia o zakresie materiału w pełni dostosowanym do predyspozycji dzieci w wieku szkolnym . Spotkania mają na celu przekazanie wiedzy w formie ciekawych zajęć warsztatowych, których program oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz na głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka.

Na naszych warsztatach uczniowie:

wykonują praktyczne ćwiczenia→ systematyzują wiedzę→ lepiej radzą sobie w szkole!

Zaświadczenie dla nauczyciela potwierdzające uczestnictwo w warsztatach

Wybierz jedną z propozycji naszych warsztatów:
1. Warsztaty ortograficzne:

Celem warsztatów jest ukształtowanie nieumiejętności koncentracji oraz niwelowanie niechęci do uczenia się, która jest częstą przyczyną szkolnych problemów i niepowodzeń. Warsztaty zaznajamiają z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ortografii i poprawnej pisowni, podając wiedzę w lekki i przyjemny sposób. Podczas zajęć budujemy u dzieci właściwe nawyki związane z uczeniem się. Posiłkując się doświadczeniami amerykańskich psychologów, uczymy wykorzystując trzy kanały sensoryczne. Uczniowie sami wykonują pomoce dydaktyczne, a w czasie każdego spotkania pracują w myśl wzorca: czytać – pisać – mówić.

Propozycje warsztatów:
2. Warsztaty matematyczne:

Głównym celem warsztatów są: rozwinięcie logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz zainteresowanie uczniów matematyką. Drogą do osiągnięcia tych celów jest wdrażanie uczniów do analizowania problemowych sytuacji matematycznych. Warsztatowy charakter zajęć ma na celu zachęcenie dzieci do wysokiej aktywności i wspólnego odkrywania matematyki w otaczającym nas świecie. Każdemu zagadnieniu przyporządkowane są ćwiczenia, gry, zabawy itp. oraz odpowiednie metody i formy pracy, które prowadzą do osiągnięcia określonych celów szczegółowych.

Proponowana tematyka warsztatów:
3. Efektywna nauka:

Czytanie jest największą przygodą w życiu, jest ważne, nieuniknione. Nasi trenerzy pokażą, że ponad wszystko jest najlepszą i najbardziej pobudzającą zabawą. Podczas warsztatów będziemy zagłębiać fascynujący obszar pamięci. Techniki pamięciowe pozwolą, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zapamiętywać kilkakrotnie więcej informacji, niż ma to miejsce obecnie.

Propozycje warsztatów:
4. Eksperymenty:

Eksperymenty dla dzieci to połączenie świetnej zabawy i sporej dawki wiedzy, zdobywanej podczas odkrywania zagadek otaczającego je świata. Wykonywanie nieskomplikowanych doświadczeń to niezwykle pouczająca przygoda, która procentuje zainteresowaniami z dziedzin ścisłych. Zajęcia dodatkowe z eksperymentów to praktyczny kurs z fizyki, biologii oraz chemii. Podczas warsztatów pomagamy dostrzec uczestnikom magię nauki, odkrywamy tajemnice otaczającego nas świata.

Propozycje warsztatów:
5. Robotyka:

Kto by nie chciał nauczyć się konstruować roboty? U nas każdy uczestnik warsztatów potrafi to zrobić! Stworzyć robota z zestawu i zaprogramować jego funkcje! Uczestnicy przeżyją swoją pasję z kolegami z klasy! Podzielą się swoimi pomysłami i inspiracjami pod okiem prawdziwych pasjonatów robotyki! Uczniowie pod opieką prowadzących wspólnie budują robot z klocków LEGO, projektując ich konstrukcje i programując funkcje. Na koniec, podczas zabawy, testują poprawne działanie robota.

Propozycje warsztatów:
Dzieci biorą udział w warsztatach, a my:

A co najważniejsze… pokazujemy, że nauka może być ciekawa i przyjemna!

Nasza oferta:

Grupa wiekowa: uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej

Dostępne terminy zajęć: do ustalenia z wychowawcami klas

Harmonogram: 1 spotkanie – 60 minut

Cennik: od 30 zł / 1 dziecko