Wyjazdy terapeutyczne z elementami integracji “Rodzina w Centrum 3”

We wrześniu 2023 roku Akademia Nauki zorganizowała 3 weekendowe turnusy terapeutyczne dla uchodźczyń wojennych i ich dzieci. Kobiety mogły odbyć osobiste spotkanie z psychologiem-terapeutą oraz pedagogiem-doradcą personalnym. Brały udział w warsztatach terapeutycznych oraz zajęciach integrujących rodzinę. Dzieci spędzały czas na zabawach i grach pod czujnym okiem i gorącym sercem naszych akademijnych wychowawczyń. Plenerowe walory Tucholi pozwoliły na integrację przy ognisku i na plaży nad jeziorem. Było sporo zabawy, relaksu, ważnych rozmów, wzruszeń.

Mamy nadzieję, że ten wyjazd dał Wam chwilę wytchnienia i skupienia uwagi na Was, drogie mamy. Rozumiemy Wasze trudności i zgryzoty, choć trudno nam je sobie nawet wyobrazić. Akademia wspiera Ukrainę oraz mniejszość ukraińską w województwie kujawsko-pomorskim – od początku wojny funkcjonowała u nas świetlica dla dzieci ukraińskich. Prowadziliśmy też bezpłatne zajęcia i kursy dla dzieci ukraińskich.

Wyjazdy terapeutyczne zrealizowano w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 3” Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu