Kursy “Rodzina w Centrum”

Od września do listopada 2023 roku prowadziliśmy kursy dla dzieci i młodzieży z rodzin ukraińskich w ramach projektu Rodzina w Centrum 3 na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w zakresach:

➡️ Efektywna Nauka

➡️ Matematyka z elementami robotyki

➡️ Emocje i Uczucia (bazujące na Treningu Umiejętności Społecznych)

Kursy urozmaicone były różnymi formami integracji na potrzeby projektu. Każde spotkanie przebiegało w atmosferze wesołości i dobrej zabawy.

Zajęcia odbywają się w trzech miastach województwa kujawsko-pomorskiego: Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy.

Usługi realizowane w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3″ Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.