Diagnoza dobrostanu społecznego i psychicznego toruńskiej młodzieży po okresie edukacji zdalnej

Od grudnia 2023 roku do czerwca 2024 roku Akademia Nauki realizuje projekt pilotażowy Urzędu Miasta Torunia pt. “Diagnoza dobrostanu społecznego i psychicznego toruńskiej młodzieży po okresie edukacji zdalnej”.

Szkolimy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich wytypowanych w badaniu, a także ich nauczycieli oraz rodziców i opiekunów w zakresie pracy z emocjami, relacjami międzyludzkimi i rozwiązywaniem problemów.

Celem warsztatów psychologiczno-pedagogicznych jest:

  • rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych, samooceny i motywacji,
  • wzmocnienie dobrostanu społecznego i psychicznego toruńskiej młodzieży po okresie edukacji zdalnej,
  • dodatkowo dla dziewcząt nabycie umiejętności radzenia sobie z uczuciem lęku i niepokoju oraz negatywnymi emocjami,
  • dodatkowo dla chłopców rozwijanie empatii i nabycie umiejętności przyjmowania perspektywy innych ludzi,
  • wsparcie rodziców i opiekunów prawnych uczniów w procesie wychowawczym,
  • wsparcie nauczycieli w budowaniu relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic;