Ukraińska świetlica

Ukraińska świetlica

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w ramach kontynuacji oferty darmowej dla ukraińskich dzieci proponujemy następujące działania:

💥 świetlica dla dzieci ukraińskich w wieku 6-14 lat, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

💥 przestrzeń do cichej nauki dla uczniów, którzy będą uczestniczyli w zajęciach online w swoich szkołach w Ukrainie wraz z nauczycielem opiekującym się dziećmi, kontrolującym obecność na zajęciach oraz pomagającym rozwiązywać bieżące problemy. Ta inicjatywa ma na celu wyeliminowanie wszystkich złych nawyków, które są pokłosiem nauki zdalnej

💥 zajęcia wyrównawcze prowadzone w języku ukraińskim dla uczniów, którzy pójdą do polskich szkół w celu wyrównywania szans edukacyjnych spowodowanych barierami językowymi (głównie matematyka, nauczanie podatkowe)

Zapisy osobiste w siedzibie Akademii Nauki

Як повідомлялося раніше в рамках продовження безкоштовної пропозиції для українських дітей ми пропонуємо наступні заходи:

💥 світлиця для українських дітей 6 – 14 років, працює з понеділка до п’ятниці з 8:00 – 16.00

💥 тихий простір для учнів,які будуть брати участь в онлайн заняттях у своїх школах з України разом з учителем, який опікується дітьми, контролює відвідуваність занять і допомагає вирішити поточні проблеми. Ця програмаспрямована на викорінення всіх шкідливих звичок,які виникають через дистанційне навчання

💥 корекційні заняття,які проводяться українською мовою,для учнів що вчаться у польських школах,щоб вирівняти освітні можливості,спричинені мовними бар’єрами ( переважно математика, наука початкова)

Особистий запис за місцезнаходженням Академії Науки