Czy Twoje dziecko umie się uczyć?

Twoje dziecko kiepsko się uczy?

Nie lubi tego?

Wydaje się niezainteresowane pogłębianiem wiedzy i zdobywaniem nowych umiejętności?

 

Prawidłowo postawione pytanie o postępy szkolne dziecka nie powinno brzmieć “czy dobrze się uczy?”, ale “czy w ogóle umie się uczyć?”. W polskiej szkole bardzo rzadko dzieci uczone są “jak się uczyć” i jak dbać o to, żeby uczenie się było skuteczne.
Wielu rodziców dostrzegających problemy edukacyjne dziecka szuka braków w przyrodzonych zdolnościach dziecka. Najczęściej to błędny trop. Mózgi dzieci to doskonałe komputery, są genialne i wspaniałe, posiadają z samej swej natury zdolność do uczenia się, myślenia, rozwiązywania problemów i ciągłego rozwijania się. Ale z czasem ich „oprogramowanie” rozrasta się do takich rozmiarów, że aby w pełni korzystać z mocy mózgu, stać się jego świadomym użytkownikiem, potrzebna jest “instrukcja obsługi”.

W Akademii Nauki uczymy dzieci, jak najlepiej korzystać z doskonałego sprzętu jakim jest mózg, jak dbać o niego i trenować, aby stawał się coraz sprawniejszy.

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z płynnym czytaniem – nauczymy je biegle czytać metodą zaangażowania emocjonalnego.

Jeśli Twoje dziecko nie lubi czytać – zachęcimy je do tego.

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z zapamiętywaniem – nauczymy je mnemotechnik.

Jeśli Twoje dziecko ma problemy ze skupieniem na zadaniu – nauczymy je metod samodzielnego poprawiania koncentracji.

Jeśli Twoje dziecko nie radzi sobie ze stresem przed sprawdzianem – nauczymy je prostych technik opanowywania stresu i rozładowywania napięć.

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z obniżającym się poczuciem własnej wartości – przekonamy je, że jest wartościowe i zdolne.

Napisz do nas:

Serdecznie zapraszamy!