Dzieci tracą podstawowe umiejętności. Badanie PISA.

Globalne badanie umiejętności 15-latków PISA 2022 pokazuje, że w porównaniu z 2018 rokiem wzrosła liczba uczniów, którzy nie rozumieją czytanego tekstu i nie posiadają podstawowych umiejętności matematycznych. Zdaniem specjalistów będzie to miało ogromne negatywne skutki ekonomiczne i społeczne. Brak tych umiejętności oznacza nieprzystosowanie do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz dalszej edukacji.

Spadek wyników nastąpił w większości przebadanych państw, co sugeruje znaczący wpływ pandemii i okresu zdalnej edukacji, ale to zapewne nie jedyne czynniki, które obniżyły poziom umiejętności dzieci.

W 2018 roku 15% polskich nastolatków nie rozumiało czytanego tekstu, w badaniu z roku 2022 to już 22%. Podstawowych umiejętności matematycznych nie wykazywało przed pandemią 15% 15-letnich dzieci w Polsce, obecnie to już 23%, zaś brak rozumienia prostych zagadnień przyrodniczych wzrósł o 4% (z 15 do 19).

Aby zapewnić dzieciom dobry start w edukację i dorosłe życie, trzeba wyposażać je w odpowiednie narzędzia potrzebne do sprawnego uczenia się już od najwcześniejszych lat. Podstawowe umiejętności są jak klocki lego – małe i proste, a pozwalają na budowanie przepięknych i rozmaitych konstrukcji. Gdy zabraknie tych podstawowych umiejętności, dalsza nauka będzie bardzo trudna, a często po prostu niemożliwa.

W Akademii Nauki budujemy te podstawowe umiejętności podczas naszych kursów efektywnej nauki. Uczymy biegłego czytania ze zrozumieniem metodą zaangażowania emocjonalnego, stymulujemy zdolności matematyczno-logiczne, tłumaczymy zjawiska przyrodnicze przez eksperymenty. Rozwijamy naturalne predyspozycje dzieci do uczenia się, motywujemy i wzmacniamy poczucie własnej wartości, aby dzieci łatwiej radziły sobie w szkole, rozwijaniu swoich pasji, podejmowaniu wysiłku intelektualnego, a w przyszłości w pracy i samorozwoju.