fbpx

Co zrobić, aby Twoje dziecko lepiej myślało o sobie?

Co zrobić, żeby Twoje dziecko lepiej myślało o sobie? 🤔 👍
💛 WEWNĘTRZNY OBRAZ SIEBIE
Obraz własnego „ja” dziecka stanowi zbiór jego myśli: o sobie, o roli w klasie, cechach osobowości, możliwościach intelektualnych i wyglądzie. Jest to wymiar samooceny, który określa, w jakim stopniu dziecko myśli dobrze bądź źle o sobie. 👈
Im bardziej dziecko jest świadome swoich własnych możliwości, dobrych cech, tym ma lepszy obraz siebie.
☺️ Tworzy to pozytywne sprzężenie zwrotne – dobry obraz siebie pozwala osiągać większe sukcesy a wnioski z każdego doświadczenia zakończonego pozytywnym wynikiem przyczyniają się do lepszego uświadomienia własnego potencjału. 📈
Działa to również w druga stronę. W środowisku, w którym dziecko ponosi porażki, czuje się głupsze i gorsze od innych, kształtuje negatywny obraz siebie. 😭 Tworzy to negatywne sprzężenie zwrotne – porażka rodzi stres, a zakończone negatywnym wynikiem doświadczenie, przyczynia się do obniżenia poczucia własnej wartości dziecka. 📉
👉 Co możesz z tym zrobić? Mamy dla Ciebie i Twojego dziecka kilka rozwiązań!
💛 ZNAJDŹ ŚRODOWISKO, W KTÓRYM TWOJE DZIECKO MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ
Środowisko, w którym dziecko może odkrywać i rozwijać swoje możliwości intelektualne wzmacnia pozytywny obraz siebie! 💪
Kiedy dziecko zaczyna rozwijać nowe umiejętności, zazwyczaj korzystnie wpływa to na jego myślenie o sobie. 🧠
🧮 Umiejętności w sferze intelektualnej, które warto rozwijać u dziecka, które chodzi do szkoły i wiele godzin spędza na uczeniu się, powinny obejmować na przykład szybkie czytanie, znajomość technik pamięciowych, nielinearne notowanie czy dobrze rozwiniętą umiejętność myślenia matematycznego.
Każda z tych umiejętności, kiedy jest dobrze wytrenowana sprawia, że dziecko staje się bardziej świadome swego ogromnego potencjału intelektualnego, co przekłada się na możliwość osiągania sukcesów w szkole i większe poczucie szczęścia.
💛 KSZTAŁTUJ ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE SWOJEGO DZIECKA.
Obszar interpersonalny, obejmuje umiejętność zaprzyjaźniania się, wyrażania swoich myśli, emocji i uczuć w relacjach z innymi ludźmi. 🫂 To również bardzo ważna sfera życia dziecka, w której może się ono kształcić, rozwijać i doskonalić.
Zazwyczaj poszerzenie umiejętności interpersonalnych pozytywnie wpływa również na zwiększenie się możliwości intelektualnych dziecka.
💛 ROZWIJAJ MYŚLENIE… ROZWOJEOWE
Dlaczego warto stworzyć dziecku środowisko, w którym może ono rozwijać swoje talenty i umiejętności? Bo sposób myślenia o możliwości doskonalenia siebie, również ma olbrzymi wpływ na własny obraz. 🧒
Kiedy dzieci poznają i rozwijają swoje możliwości, zaczynają myśleć o sobie w sposób „rozwojowy”. Myślenie „rozwojowe” jest to przekonanie, że można się zmienić i doskonalić siebie. 🙆‍♀️
Najczęściej prowadzi to do korzystniejszego myślenia o sobie, a co za tym idzie, daje możliwość osiągania lepszych rezultatów w szkole. 🧑‍🏫
„Rozwojowość” jest jedną z 9 Diamentowych Cech Sukcesu 💎, do których należą również: poczucie własnej wartości, optymizm, sumienność, silna wola, cierpliwość, ciekawość, entuzjazm, wdzięczność.
Wszystkie cechy i wyżej wymienione umiejętności, dzieci rozwijają na kursach w Akademii Nauki! 💛💙

 

Czy chcesz, żeby Twoje dziecko było szczęśliwe?

Chcesz, żeby twoje dziecko było szczęśliwsze, zdrowsze i bardziej inteligentne? Zadbaj o jego sieć kontaktów społecznych! 🫂
Poczucie więzi z innymi rodzi się na bardzo wczesnym etapie życia. 👧
Badania prowadzone z udziałem małych dzieci pokazują, że już sześciomiesięczne maluchy 👶 osądzają obserwowane relacje społeczne.
W jednym z badań dzieci obserwowały „wspinacza”, którym był drewniany dysk 🟤 z przyklejonymi oczami 👀 – który z mozołem wspinał się pod górę ↗, ale za każdym razem, jak Syzyf, osuwał się w dół ↙. Po pewnym czasie na scenie pojawiał się „przyjazny” trójkąt 🔺, który również miał przyklejone oczy 👀 i pomagał dyskowi dotrzeć na wierzchołek.
Jednak ze szczytu, czasami schodził „złośliwy” kwadrat 🟧, który przeszkadzał i spychał dysk na dół.
Gdy później udostępniono dzieciom te drewniane figury do zabawy, maluchy niechętnie sięgały po „złośliwy” kwadrat ❌🟧, wyraźnie preferując „przyjazny” trójkąt ✅🔺.
Potwierdza to fakt, że przedstawiciele ludzkiego gatunku, cenią sobie dobroć.
Przyciągają nas ludzie mili a odpychają nieuprzejmi. Odkryto nawet połączenia mózgowe 🧠 prowadzące do ośrodka nagrody, które uaktywniają się, kiedy zaczynamy współpracować z innymi. Bycie miłym stanowi dla naszego mózgu nagrodę samą w sobie. 🤜🤛
I jest podstawą budowania trwałych i rozległych więzi społecznych.
🫂 Więzi społeczne są tak ważne dla nas, że pozbawieni ich cierpimy i chorujemy
Odkryto, że cierpienie na tle społecznym uruchamia w naszym mózgu te same obszary, które są aktywne, kiedy cierpimy fizycznie, na przykład kiedy trafimy palcem stopy w twardy kamień 😲.
Odrzucenie społeczne powoduje nie tylko ból fizyczny ale wpływa też na nasze samopoczucie. Brak relacji powoduje również poważne zagrożenie dla zdrowia stojące na równi z nawet ze skutkami palenia papierosów, wysokiego ciśnienia, otyłości czy braku ruchu. Przemawiają za tym wyniki badań, które przeprowadzono w Alabamie.
💛 Wskaźnik dobroci społecznej.
W badaniu wzięło blisko 5 tysięcy seniorów. 🧓 Badanym określono ich wskaźnik dobroci społecznej. Ludzie, którzy utrzymywali liczne, regularne kontakt towarzyskie z przyjaciółmi i rodziną, mieli wyższą wartość wskaźnika. Naukowcy przez następnych 9 lat obserwowali zmiany stanu zdrowia ankietowanych. Wyniki badań były zaskakujące. 🧐
Okazało się, że w ciągu tych 9 lat, wśród osób określonych niższą wartością wskaźnika zgony zdarzały się dwukrotnie częściej niż u osób mających większy krąg znajomych.
Potrzeba wchodzenia w relacje była motorem ewolucji ludzkiego intelektu.
🧠 Istnieje korelacja między rozmiarem mózgu, a wielkością grupy społecznej, jaką obserwuje się u ssaków. Chodzi przede wszystkim o rozmiar kory nowej – części mózgu, która odpowiada między innymi za inteligencję – wyrażonej jako „procent całego rozmiaru mózgu u danego gatunku”. Jest on powiązany z rozmiarem grup społecznych tworzących się w obrębie jednego gatunku.
🦍 Goryle gromadzą się w grupach mniejszych niż dziesięć osobników. 🐒 Stada czepiaków liczą sobie około dwudziestu członków a makaków mniej więcej czterdzieści. Liczby te dokładnie odpowiadają stosunkowi rozmiaru kory nowej do rozmiaru całego mózgu.
Wielkość przeciętnej sieci społecznej człowieka szacuje się na 150 osób i to jest również liczba zgodna z przewidywaniami modelu bazującego na rozmiarze kory nowej.
💛 Dlaczego istnieje zależność między możliwościami umysłowymi a rozmiarem sieci społecznych?
💁 Przyjrzyj się swojej sieci rodziny, przyjaciół, znajomych. Jeśli te więzi mają mieć znaczenie, rozmiar sieci musi mieścić się w obszarze Twoich możliwości poznawczych, gdyż tylko wtedy jesteśmy w stanie śledzić powiązania wewnątrz grup, określać oczekiwania, wiedzieć komu można ufać, na kogo można liczyć, i tak dalej. Im większa grupa społeczna tym większy wysiłek umysłowy, a ten prowadzi do rozwoju.
👉 Dbajmy o sieci społeczne naszych dzieci, bo są one ważne dla ich prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i intelektualnego.
Masz wspaniałe dziecko. Obudź jego potencjał! 💎

Mogę się zmienić !

👉 MOGĘ SIĘ ZMIENIĆ, to jedno z najważniejszych przekonań na temat siebie, które powinno mieć Twoje dziecko! ‼
💬 Poznajcie tę historię:
Naukowcy rozdali uczniom dość łatwe testy logiczne, które dzieci z chęcią rozwiązały i dobrze się przy tym bawiły. 🧒
Kiedy po chwili, tym samym dzieciom rozdano testy ciut za trudne na ich wiek, wyraźnie zarysowały się dwie postawy.
❓ Jak sądzicie – jak zareagowały dzieci?
Były dzieci, które szybko zniechęcały się i wracały do testów łatwiejszych, bądź zupełnie traciły zainteresowanie rozwiązywaniem zadań.
❌ Porażka sprawiała, że szybko podawały się i wyraźnie cierpiały.
Byli jednak i tacy uczniowie, którzy cieszyli się, że mogą się czegoś nowego nauczyć i konsekwentnie brali testy trudniejsze do rozwiązania.
✔ Porażka zdawała się motywować ich do większego wysiłku.
🟡 Co sprawiało, że dzieci w tak różny sposób reagowały na porażkę?
Badania wykazały, że różnica tkwiła w nastawieniu do siebie samych, swoich cech i możliwości.
🤔 Wszyscy mamy jakieś wyobrażenia na swój temat. Wyobrażenia twoje o sobie, wywierają olbrzymi wpływ na Ciebie i mogą zdecydować o tym czy staniesz się tym, kim chcesz i czy osiągniesz w dorosłym życiu to, co ma dla ciebie wartość.
Dzieci opisane powyżej jako pierwsze, miały nastawienie stałe, to znaczy podświadomie wierzyły, że ich cechy, w tym również ich inteligencja 🧠 są ustalone raz na zawsze – człowiek może być albo mądry – albo głupi, a porażka wskazuje na to drugie (już taki jestem). 😥
Dlatego kiedy nie potrafiły rozwiązać trudnego testu poddawały się i zawsze kiedy miały wybór, wybierały testy łatwe i unikały wyzwań. 🙎‍♂️
❓ Czy rozwiązując łatwe testy uczyły się czegoś?
Drugie dzieci nosiły w sobie nastawienie rozwojowe. 📈
Podświadomie wiedziały, że wszystkie cechy, w tym również sprawność intelektualną, można rozwijać przez pracę i zastosowanie odpowiedniej strategii. I to właśnie robiły – rozwiązywały trudne testy i stawały się mądrzejsze. 🔝
ℹ Wyznawcy teorii stałości inteligencji, przypisują porażki intelektualne brakowi zdolności (taki już jestem), w związku z tym na własne porażki reagują bezradnością i wycofaniem.
Natomiast osoby przekonane o zmienności atrybutów intelektualnych są nastawione na rozwój, dlatego też w przypadku porażki zmieniają strategię działania i zachowują poczucie własnej wartości.
🙋‍♀️ Carol Dweck, która odkryła i opisała te dwa rodzaje nastawień i ich konsekwencje, pisze w swojej książce 📖 „Nowa psychologia motywacji”:
🗨 „To niesamowite, że tylko jedno przekonanie, że mogę zmienić swój charakter i intelekt, daje dzieciom upodobanie do wyzwań, wiarę w znaczenie wysiłku, elastyczność w obliczu niepowodzeń, i bardziej kreatywne osiągnięcia.”
Dweck w swoich badaniach udowodniła, że zmiennościowcy są w stanie poprawiać swoje oceny i osiągnięcia. ✅ Co więcej, okazało się, że dzieci, mogą „przełączyć się” z poglądów stałych na adoptujące i w efekcie poprawić swoje stopnie i ogólne funkcjonowanie w życiu!
Kiedy dzieci zmieniają swoje nastawienie do siebie, nagle zaczynają osiągać rzeczy, w które wcześniej nie wierzyły. 😍
W ciągu jednego roku, klasa przedszkolna z Harlemu w Nowym Jorku zdobyła 95 % w Ogólnokrajowym Egzaminie Sprawdzającym. 🔝 Wielu z nich nie potrafiło trzymać ołówka w dłoni, gdy przyszli do szkoły. 😲
W ciągu jednego roku, uczniowie czwartej klasy na południowym Bronxie, wszyscy jednocześnie stali się najlepszymi czwartoklasistami stanu Nowy Jork w stanowym teście z matematyki. 📐
W ciągu roku, uczniowie ze szkoły w rezerwacie Indian odbili się od dna, aż na szczyt okręgowego rankingu, a okręg obejmował bogate osiedla Seattle. Więc indiańskie dzieciaki pokonały swoich microsoftowych rówieśników. 🙆‍♂️
Stało się tak dlatego, że dzieci te otrzymywały od dorosłych komunikaty rozwojowe i ich pojęcie wysiłku i trudności zostały zredefiniowane. Wcześniej, wysiłek i trudność powodowały zniechęcenie. 👎
Teraz dzieci te wiedzą, że wysiłek i trudności sprawiają, że ich neurony tworzą nowe, silniejsze połączenia a one stają się mądrzejsze. 👍
To sprawia, że nie unikają trudnych wyzwań i w efekcie rozwijają się. 🧑‍🎓
🎯 Nastawienie rozwojowe to cenny dar. Osoby o tym nastawieniu są bardziej wytrwałe w dążeniu do celu i częściej osiągają to, co jest dla nich wartościowe w życiu.
💎 Rozwojowość jest jedną z 9 Diamentowych Cech Sukcesu.
👉 A Ty, w co wierzysz? Możesz się zmienić czy już taki/taka jesteś?

Co wspólnego z inteligencją ma czytanie?

Czy można rozwinąć inteligencję dziecka poprzez podniesienie sprawności czytania? 📖
🟡 CO WSPÓLNEGO Z INETLIGENCJĄ MA CZYTANIE? 🧠📚
📊 Przeprowadzono badania dzieci zdolnych i obdarzonych ponadprzeciętną inteligencją. Zastanawiano się, co takiego łączy te dzieci? Co sprawia, że ktoś jest „mądry” i radzi sobie z problemami, których inne dzieci nie są w stanie rozwiązać?
👀 Wyniki badań były zaskakujące.
Okazało się, że badani geniusze 🧠 pochodzili z różnych warstw społecznych i nie wszyscy posiadali super inteligentnych rodziców, mieli zupełnie przeciętne rodzeństwo, co wyklucza wpływ czynników wychowawczych, środowiskowych czy genetycznych.
👉 Co w takim razie „sprawiało”, że dzieci te były genialne? Wszystkie te dzieci czytały dużo sprawniej niż ich rówieśnicy. To była jedyna rzecz łącząca wszystkich „małych geniuszy”.
Dotychczas wierzono, że dziecko lepiej czyta, bo jest geniuszem. W świetle dzisiejszych faktów, musimy rozważyć inną możliwość. Dziecko jest geniuszem, dlatego, że lepiej czyta. Im lepiej czyta, tym jest bardziej zdolne. 🤓
👉 Dlatego nauka sprawnego, biegłego czytania dzieci, powinna być objęta najwyższą troską przez każdego rodzica.
🟡 CZYTANIE ROZWINĘŁO NA POZIOMIE PONADPRZECIĘTNYM MOŻLIWOŚCI DZIECKA Z USZKODZONYM MÓZGIEM
🇺🇸 Faktem, obok którego nie możemy przejść obojętnie, jest historia Tomasza Lunskiego, amerykańskiego chłopca, polskiego pochodzenia, który urodził się z bardzo poważnym uszkodzeniem mózgu. Lekarze stwierdzili, że Tomek funkcjonuje jak roślina. Rodzice jednak nie poddali się i zaczęli pracować z dwuletnim wówczas Tomkiem. Jak był efekt?
Tomek – dziecko z uszkodzonym mózgiem – w wieku 5 lat – czytał lepiej niż przeciętne dziecko dwukrotnie starsze z pełnym zrozumieniem. Tomek trafił do szkoły „specjalnej” tzn. szkoły o specjalnie wysokim poziomie dla wyjątkowo „obdarowanych” dzieci. 💪
Naukowcy badający Tomka a później również inne dzieci, które mimo uszkodzenia mózgu nauczyły się czytać przed pójściem do szkoły zadali sobie pytanie: „CO DOLEGA ZDROWYM DZIECIOM, ŻE NIE POTRAFIĄ CZYTAĆ TAK SPRAWNIE, JAK DZIECI Z USZKODZONYMI MÓZGAMI?”.
Odpowiedź była jednoznaczna – zdrowe dzieci uczą się w szkole czytania zbyt późno i metodami, które nie rozwijają ich pełnego potencjału do czytania.
⚠ Mimo, że rzecz miała miejsce blisko 70 lat temu, nadal w tym względzie nic zmieniło się w szkole.
🟡 JAK ROZWIJA SIĘ FUNKCJA W MÓZGU DZIECKA?
Jest prawo natury, które jest dla nas bardzo ważne, a szczególnie ważne dla Twojego dziecka. Brzmi ono „FUNKCJA DETERMINUJE STRUKTURĘ”, i dotyczy ona zarówno naszego ciała jak i mózgu. Oznacza to tyle, że funkcja kształci się przez stymulacją, a nie odwrotnie.
🏋 Siłacz podnoszący ciężary ma duże mięśnie dlatego, że podnosi ciężary. Dziecko przywiązane do łóżka nie będzie chodzić, mimo, że ma pięć lat, a roczne niemowlę będzie miało wzrok noworodka, jeżeli będziemy wychowywać je w ciemnym pomieszczeniu, gdzie nie będzie możliwości stymulacji jego kanałów wzrokowych. FUNKCJA DETERMINUJE STRUKTURĘ.
Rozwój neurologiczny to dynamiczny proces, ściśle zależny od stymulacji zewnętrznej. Jeżeli dziecko będzie wychowywane w ubogim środowisku, jego mózg będzie równie ubogi w połączenia między neuronami a zatem ubogi w możliwości i umiejętności. 🧠
🟡 PRZEANALIZUJMY W JAKI SPOSÓB DZIECKO UCZY SIĘ ROZUMIEĆ MOWĘ.
💬 Dzięki tzw. „kąpieli słownej” następuje stymulacja kanału słuchowego, tzn., mózg uczy się odbierać dźwięki. Następnie wyodrębnia poszczególne wyrazy i nadaje im znaczenie, później grupy wyrazów, aż do rozumienia całych wypowiedzi. Gdybyśmy do dziecka nie mówili lub mówili zbyt cicho, sprawność jego kanału nie podnosiłaby się.
Tak samo jest z czytaniem. 📖
🟡 CZYTANIE JEST DLA NASZEGO MÓZGU TAK SAMO NATURALNE JAK ROZUMIENIE MOWY.
👉 Dlaczego wiele dzieci ma problemy z czytaniem?
Jest to konsekwencja nieznajomości zasad i etapów prawidłowego rozwoju neuronalnego ośrodka czytania w mózgu dziecka.
Dziecko nie ma problemów z nauczeniem się czytania. DZIECKO MA PROBLEM Z NAUCZENIEM SIĘ CZYTANIA WEDŁUG ZASAD UCZENIA W SZKOLE. 🔤
Problem nie leży w dziecku, a w sposobie w jaki chcemy do niego dotrzeć. Kluczowe znaczenie ma tutaj wiedza na temat zasad prawidłowej nauki czytania.
ℹ Warto uświadomić sobie fakt, że metody, którymi uczy się dzieci w szkole czytania są przestarzałe (liczą sobie blisko 300 lat) i nijak mają się do współczesnej wiedzy o mózgu. Ludzie tworzący metody nauczania 300 lat temu, którymi do dziś uczy się Twoje dziecko niewiele wiedzieli o mózgu i rozwijaniu inteligencji. A zapewniam, że przez te 300 lat dokonaliśmy wielu przełomowych odkryć na temat działania mózgu. I zdecydowanie wiemy, że istnieją dużo łatwiejsze i przyjemniejsze metody nauki czytania czy matematyki niż te, stosowane obecnie w szkołach.
🟡 JAK MÓZG POWINIEN UCZYĆ SIĘ CZYTANIA?
🧠 Kształtowanie ośrodka korowego, czytania w mózgu dziecka, jak i każdego innego ośrodka, dokonuje się w kilku etapach, a ten przebiega analogicznie do uczenia się przez dziecko rozumienia mowy. Najpierw dziecko widzi i rozumie pojedyncze wyrazy – etap 1, później wyrażenia dwuwyrazowe – etap 2. Etap 3 i 4 to odpowiednio postrzeganie i rozumienie prostych i rozbudowanych zdań.
🧒 To bardzo proste – jeżeli uczymy dziecko literowania i rozpoznawania pojedynczych wyrazów, mózg dziecka odpowiada ukształtowaniem się prostego ośrodka czytania, dla którego osiągnięcie zaledwie pierwszego etapu rozwoju funkcji czytania jest kresem jego możliwości.
👁️ Jeżeli uczymy dziecko rozpoznawania na jeden rzut oka grup dwóch, trzech wyrazów, mózg odpowiada ukształtowaniem bardziej złożonej funkcji, bo wiemy już, że to funkcja determinuje strukturę a nie odwrotnie.
Dlatego dzieci, które widzą i rozumieją na jeden rzut oka kilka wyrazów, czytają szybciej, lepiej rozumieją czytany tekst, są w stanie w krótszym czasie opanować większą wiedzę i są bystrzejsze w szkole.
🟡 TEGO UCZYMY NA KURSACH AKADEMII NAUKI! 🟡
KAŻDE DZIECKO, NASTOLATEK CZY DOROSŁY, JEŚLI WYKONUJE RZETELNIE TRENINGI W KRÓTKIM CZASIE PODNOSI SPRAWNOŚĆ CZYTANIA, ZACZYNA LUBIĆ CZYTANIE I OSIĄGA LEPSZE WYNIKI W SZKOLE.
🟡 LITERY NIE SĄ WAŻNE?
Kiedy czytamy, dostrzegamy cały wyraz a nie jego wewnętrzne elementy. Litery tworzą niepowtarzalny kształt, które nasze mózgi potrafią zdekodować. Co więcej, litery mogą być w nieładzie, a i tak zrozumiemy to, co czytamy.
Dowód? Oto on – przeczytaj poniższy tekst:
Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uniweretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao solwa. Nwajżanszyeim jest, aby prieszwa i otatsnia lteria byla na siwom mijsecu, ptzosaloe mgoa byc w niaedzile i w dszalym cąigu nie pwinono to sawrztac polbemórw ze zozumierniem tksetu.
Dlatego, że nasz mózg ma takie zdolności, dziecko może czytać pierwsze, proste teksty, nawet nie znając alfabetu!
Kiedy Twoje dziecko nauczy się biegle czytać, nie tylko będzie uczyć się szybciej i łatwiej zapamiętywać, ale również rozwinie swoją inteligencję!
🟡 Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zajrzyj do nas:
Serdecznie zapraszamy! 🤗

Koniec lata, to nie koniec świata…

Wczoraj rozpoczęliśmy bezpłatne warsztaty chemiczne w ramach kampanii “Koniec lata, to nie koniec świata… :)”  dla uczniów klas 1-3 👨👩
Podczas zajęć odbywa się pokaz chemiczny szalonego naukowca, a dodatkowo dzieci same wykonają 3 eksperymenty 🧪🧲
W ramach pokazu nasz szalony chemik wykonuje niezwykle efektowne eksperymenty z użyciem m.in. suchego lodu, perhydrolu i innych substancji chemicznych 💥💥💥
Natomiast w naszej pracowni, dzieci samodzielnie wykonują: wulkan, tęcza i lampa lawa 💦💨💦

Fotorelacja z zajęć na naszym Facebooku:

https://www.facebook.com/AkademiaNaukiWToruniu

Do tej pory odwiedziły nas już szkoły:

💥 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu

💥 Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu im. kpt. Jana Drzewieckiego

💥 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu

💥 Zespół Szkół Muzycznych im. K.Szymanowskiego w Toruniu

💥 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

💥 Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu

💥 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu

💥 Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Czernikowie

💥 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu

💥 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu

💥 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

💥 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku

💥 Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu

 

 

Czekamy na kolejne… 

 

 

Poznaj zajęcia matematyczne w Akademii Nauki

🤓 Znasz historię, w której 3-klasistka uczyła matematyki starszego brata?
I to wcale nie krążąca legenda, tylko autentyczna epizod z życia Mai – naszej uczennicy, która uczestniczy w kursie 🤠 Mistrzów Matematyki. Musisz to przeczytać!
👉 Oto historia, opowiedziana przez tatę Mai…
„Ostatnio zobaczyłem, że moja córka, trzecioklasistka, tłumaczy coś z zaangażowaniem mojemu synowi, który chodzi do szóstej klasy.
– Co robicie? – Spytałem.
– Majka tłumaczy mi Twierdzenie Pitagorasa, bo nie zrozumiałem tego w szkole, a ona dobrze to umie wyjaśnić.
Spodziewałem się dużo po tym kursie, ale to przeszło trochę moje oczekiwania. Innym razem wszedłem do pokoju córki i zobaczyłem, że pisze coś z przejęciem w zeszycie.
Na pytanie, czym się zajmuje – odpowiedziała ze szczerym uśmiechem:
– Rozwiązuję macierze 💯
– Macierze? – Zdziwiłem się. – Przecież to trudne, ja to miałem dopiero na studiach.
– Nie tatusiu, to łatwe, jak chcesz, to Ci to wytłumaczę”.
📍 Wcześniej córka uczyła się matematyki przeciętnie, nie miała problemów w szkole, ale nie wykazywała też większego entuzjazmu.
👩‍🎓 Zdecydowałem się zapisać Maję do Akademii Nauki, kiedy zmieniła się jej nauczycielka matematyki, bo zauważyłem, że zaczęła tracić w wiarę w siebie.
Czy to był dobry wybór? Zdecydowanie TAK 💪
🥰 Teraz z radością obserwuję, że wysiłek, który wkłada w zajęcia matematyki i jej zaangażowanie sprawiają, że Maja nie tylko się rozwija, ale także znowu uwierzyła w swoje umiejętności!” – powiedział tata Mai.
Poznaj nasze kursy matematyczne 🔴 MISTRZOWIE MATEMATYKI, dzięki którym dzieci:
✅ Odkrywają pozytywną stronę matematyki,
✅ Radzą sobie o wiele lepiej w szkole,
✅ Zadziwiają rówieśników wiedzą,
✅ Przyjemnie spędzają czas,
✅ Lepiej się koncentrują,
✅ Łączą przyjemne z pożytecznym,
✅ Uczą się pracy w grupie.
Dokładną rozpiskę wszystkich kursów dla dzieci oraz szczegółowe informacje znajdziesz tutaj:

Uczenie się jest jak jedzenie…

📐 Rozwiązywanie zadań z matematyki możemy porównać do… 🥪 jedzenia kanapki.
📍 Jednak aby to zrozumieć, musisz poznać najpierw Indywidualne Wzorce Myślenia (IWM).
🔍 Przyjrzyjmy się bliżej – w jaki sposób mózg nasz przyswaja informacje.
Dzieje się to na 3️⃣ poziomach – stanach świadomości:
🧠 świadomy (Ś),
🧠 nieświadomy 👎
🧠 podświadomy (P).
Proces przyswajania informacji jest w swej istocie bardzo podobny do jedzenia – zostańmy już przy wyżej wymienionej kanapce 🥪
👉 Celem jedzenia jest nie tylko zaspokojenie łaknienia, ale przede wszystkim dostarczenie do organizmu energii (cukrów, tłuszczy) oraz budulca (białek, węglowodanów, witamin, wapnia).
Tak więc, 🥕 jedzenie nie kończy się, kiedy pogryziemy kanapkę i ją połkniemy. Wręcz przeciwnie… Bo dopiero wtedy zaczyna się piękny i złożony proces przyswajania kanapki przez ciało.
Z informacjami jest tak samo. Spróbuj to sobie wyobrazić!
🔴1️⃣ Poziom świadomy (Ś), to usta mózgu.
To stan, w którym rejestrujemy informację, „czujemy jej smak”, ale nie wiemy jeszcze, jaką ma ona dla nas wartość. Kiedy dziecko jest w stanie świadomym, jest skoncentrowane, pobudzone i pełne 💪 energii.
🔴2️⃣ Poziom nieświadomy 👎
To jelita naszego umysłu. To właśnie tu, na tym najgłębszym poziomie, informacje nabierają nowych znaczeń, są źródłem natchnień i niekonwencjonalnych rozwiązań.
👉 Tak jak z jelit do krwi a z krwi do każdej komórki dociera „budulec” z kanapki, tak na tym poziomie dokonuje się wbudowanie informacji w nasze jestestwo.
Dziecko, które znajduje się w danym momencie w stanie nieświadomym, jest jakby nieobecne – „wyłączone”, mówimy wtedy, że gapi się jak 🐮 „cielę na malowane wrota”.
🔴3️⃣ Poziom podświadomy (P)
To swoisty żołądek mózgu. I tak jak żołądek mieli, rozdrabnia i rozkłada na czynniki pierwsze naszą kanapkę, tak mózg na poziomie podświadomym dokonuje analizy i rozumienia informacji.
To tutaj pojawią się ❤ emocje i uczucia związane z informacją. Następuje jej indywidualne skojarzenie. To na tym poziomie dokonuje się uczenie. Nie jest to proces do końca świadomy.
Ile razy, będąc jeszcze uczennicą, kładłaś się z poczuciem, ze nic nie umiesz na jutrzejszy 📝 sprawdzian, a na następny dzień niespodziewanie dostawałaś piątkę?
🧑‍🎓 Nasz niezwykle inteligentny mózg uczy się, chociaż niekoniecznie wtedy, kiedy my myślimy, że się uczymy.
👇👇👇
Przyszłość naszego dziecka będzie zależała od tego, na ile będzie ono umiało korzystać z tego potężnego potencjału.
🔺 Bo wszystkie niekonwencjonalne pomysły na biznes czy rozwiązania naukowe powstają właśnie na tym poziomie.
Przykładem jest Einstein, Edison, Kartezjusz i każdy, kto w sposób znaczący popchnął ludzkość do przodu 🌍
Dla nas – rodziców najważniejsze jest pamiętać o tym, że KAŻDE DZIECKO TO MA.
Tylko trzeba pomóc naszym pociechom to znaleźć 🙂
🟡 W Akademii Nauki właśnie to robimy! 💛

Działania alarmowe mózgu dziecka

 

🆘 Walka, ucieczka zamrożenie – działanie alarmowe mózgu
W stanie nadmiernego stresu następuje przełączenie z „mózgu uczącego się” na „mózg walczący o przetrwanie”. 🤯
Kiedy dziecko (nawet nieświadomie) czuje się zagrożone, jego mózg przełącza się w jeden z trzech trybów alarmowych:
Tryb walki 🤜 – dziecko jest nadmiernie pobudzone.
Ma problem z koncentracją, rozumieniem co się do niego mówi. Czasami się buntuje i bywa agresywne 😡
🏃 Tryb ucieczki – manifestuje się lękliwością i wycofaniem.
Dziecko ma trudności z uspokojeniem swoich emocji, źle zapamiętuje informacje, ma problemy z uczeniem się i poczuciem własnej wartości. 😔
Tryb zamrożenia 🥶 – w naturze, kiedy zwierzę nie może walczyć z drapieżnikiem i wie, że nie ucieknie, jego mózg uruchamia ostateczny mechanizm obronny – zamrożenie. Zwierzę pada i udaje martwe.
Dziecko w stanie zamrożenia jest unikające i wycofujące się, ma niską motywację, odczuwa chroniczne zmęczenie 😴, jest apatyczne i niespokojne.
Kiedy jesteśmy przełączeni w tryb alarmowy, tracimy zdolność pamiętania i uczenia się, gubimy poczucie własnej wartości.
🔴 Czujący zagrożenie mózg ogranicza działanie wszystkich wyższych funkcji kory przedczołowej, do których należą: język, myślenie refleksyjne, myślenie twórcze, empatia (kiedy walczysz, nie musisz kochać całego świata), zdolności matematyczne, samokontrola, silna wola, cierpliwość i wiele innych. Dlatego dzieci mogą zapominać „języka w buzi” podczas odpowiedzi bądź robić błędy podczas sprawdzianów i testów!
Doświadczając nadmiernego stresu 🙇‍♀️, dziecko napotyka trudności z koncentracją oraz pamięcią. Może łatwo „wyłączać się” lub stać się impulsywne.
Dzieci, które chronicznie „odpływają myślami” 🥱, czy też te nadaktywne, nie są w żaden sposób „słabsze”, niegrzeczne ani też nie są tymi, które nie starają się wystarczająco. One zwyczajnie doświadczają nadmiernego stresu.
Dziecko może „utknąć” w stanie dużego (walka) 💪 lub zbyt małego pobudzenia (ucieczka, zamrożenie) na krótką chwilę, miesiące, a nawet lata.
🔊 To bardzo ważne – nie ma głupich dzieci, dzieci niezdolnych czy niegrzecznych. Są tylko dzieci, których układy limbiczne są nadmiernie reaktywne.
🟡 ON NIE ROZUMIE, CO SIĘ DO NIEGO MÓWI!
🤬 W trybie alarmowym silny stres powoduje kurczenie się mięśni w uchu środkowym, wyciszając częstotliwości charakterystyczne dla głosu ludzkiego i wzmacniając wrażliwość na dźwięki o niskich częstotliwościach. 📢
Dla naszych praprzodków, którzy żyli w lesie 🏕, miało to sens, gdyż dźwięki o niskiej częstotliwości mogły oznaczać obecność drapieżnika, jednak dziś mechanizm ten (pochodzący z epoki kamienia łupanego 👎 ) sprawia, że zestresowane dzieci są rozkojarzone i nie słyszą nauczycieli, czy rodziców.
One naprawdę mają problem z rozumieniem tego, co się do nich mówi.
❌ NIE KRZYCZ – TO W NICZYM NIE POMOŻE
Krzyki i groźby tylko zwiększają stres dziecka i powiększają jego zagubienie. Dzieci nie można zmusić, aby się „uspokoiły” 💆, a grożenie im karą zwiększa dodatkowo poziom stresu, którego już i tak doświadczają.
😮 Nadmierne lub zbyt małe pobudzenie to nie jest ich wybór! Co więcej, ponieważ często nie wiedzą jak to zrobić, nie mogą się też uspokoić.
🟡 TRÓJSTOPNIOWA PROCEDURA REGULACJI EMOCJI
Żeby odzyskać kontrolę nad zachowaniem czy uczuciami oraz przywrócić zdolności poznawcze dziecka, musimy wyciszyć i uspokoić gadzie oraz ssacze struktury jego mózgu. 🧠
😄 Dzieci na naszych kursach poznają między innymi Trójstopniową procedurę samoregulacji (dążenia do równowagi), dzięki której uczą się odzyskiwać spokój i energię do działania. ✨
Składają się na nią trzy proste kroki:
🔹 Krok pierwszy, to głaskanie jaszczurki, czyli uspokajanie mózgu gadziego. Dziecko ma szansę wyciszyć się i opanować stres.
🔹 Krok drugi, karmienie lwa, to zmniejszanie reaktywności mózgu ssaczego. Dziecko odzyskuje poczucie własnej wartości oraz zdolność do zapamiętywania i uczenia się.
🔹 Krok trzeci – budzenie olbrzyma to aktywizacja funkcji kory przedczołowej i zdolności językowych, matematycznych, artystycznych oraz społecznych dziecka.
🌟 W AKADEMII NAUKI uczymy również dzieci posługiwania się Skalą gotowości do uczenia się, aby mogły samodzielnie określić i regulować swoje emocje.
🟡 GAD NA EGZAMINIE 🦎
W tym roku miałem okazję pracować z dziećmi, które zdawały ważne dla siebie egzaminy w szkole. Trening Trójstopniowej Procedury Regulacji były jednymi z tematów naszych spotkań. 🧐
Po egzaminach dzieci stwierdziły, że kilka razy podczas rozwiązywania testów zastosowały wspomniane procedury, kiedy – jak to same określiły – „ich gad zaktywował się, natrafiając na pytanie, które wydało im się trudne”. 🤩
🎉 Nie muszę chyba dodawać, że wyniki egzaminów były bardzo dobre!
Trójstopniowa procedura regulacji i Skala gotowości do nauki to autorskie rozwiązania, które stosujemy na kursach w Akademii Nauki.
Są one wynikiem naszych 2️⃣0️⃣ -letnich doświadczeń w pracy z dziećmi i rodzicami. Opierają się na uznanych i propagowanych 😍 w wielu szkołach w Kanadzie i USA technikach samoregulacji i rezyliencji.
🟡 REGULACJA EMOCJI I REZYLIENCJA
Techniki regulacji emocji (powracania do równowagi emocjonalnej) są bardzo skutecznym wsparciem dla dzieci. 👶 Techniki te są łatwe w zastosowaniu, a ich stałe, cierpliwe praktykowanie wpływa bardzo korzystnie na harmonizację pracy mózgu. ⭐️
👉 Do technik tych należą np.: obserwacja oddechu czy świadome odprężanie mięśni ciała.
Dziecko, które regularnie korzysta z tych technik staje się bardziej rezylientne, czyli odporne na stres, bo rezyliencja to umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, adaptacja, odporność psychiczna, plastyczność umysłu, 😲 zdolność do odzyskiwania siły. Rezylientny mózg, to mózg zachowujący swój najwyższy potencjał w obliczu kryzysu czy zagrożenia. 😱
Rezyliencję rozwijają techniki, które umiejętnie przekierowują uwagę dziecka na pozytywny obraz samego siebie 💪, przywołują dobre doświadczenia i chwile, w których dziecko czuło się silne i wartościowe. Dzięki nim tworzą się w mózgu silniejsze połączenia między neuronami związanymi z pozytywną oceną własnej osoby. 🥳
Dziecko, które stosuje Trójstopniową procedurę regulacji, z czasem panuje nad emocjami, staje się spokojniejsze i mniej reaktywne, lepiej się koncentruje, pamięta i rozumuje. 🏆
🤔 Chcesz dowiedzieć się więcej o potencjale drzemiącym w mózgu Twojego dziecka?
Zobacz nasze zajęcia ⬇️

Dlaczego warto być szczęśliwą osobą?

Szczęście to pewien stan wewnętrzny. To umiejętność wewnętrznego cieszenia się swoim życiem nawet wtedy, kiedy na zewnątrz panuje chaos.
📊 50% szczęścia jest determinowane przez nasze geny – czyli dziedziczymy od naszych przodków pewien temperament, cechy, które tworzą bazowy poziom szczęścia. 😃
📊 10% szczęścia dają nam okoliczności zewnętrzne – dobra ocena w szkole, poczucie atrakcyjności, wartościowy prezent. 🎁 Zazwyczaj szczęście warunkowane zewnętrznymi czynnikami jest krótkotrwałe i dlatego badacze uważają, że oczekiwanie, że dzięki tym czynnikom staniemy się szczęśliwsi, jest błędem. ❌
📊 40% pochodzi z celowego działania. To, co myślimy i robimy, odpowiada za 40% szczęścia w naszym życiu. Tu istnieje największy potencjał do zmiany. Możemy dosłownie zaprogramować 🧠 mózg na odczuwanie szczęścia, a nasze działania mogą wręcz zmienić ekspresję 🧬 genów i dodatkowo spotęgować ten efekt.
Osoby szczęśliwe:
👉 przeżywają więcej przyjemnych emocji,
👉 lepiej radzą sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami,
👉 szybciej dochodzą do równowagi wewnętrznej po porażce,
👉 czerpią więcej radości i mają więcej satysfakcji z tego co robią,
👉 tworzą bardziej harmonijne związki i relacje,
👉 osiągają lepsze rezultaty w tym co robią.
Dlatego warto być osobą szczęśliwą!
Dzięki wiedzy o 🧠 mózgu możemy zmieniać jego „oprogramowanie” i zorientować go na odczuwanie szczęścia! Jednym z bazowych czynników przyczyniających się do większego odczuwania szczęścia jest – poczucie własnej wartości. 📑 Badania pokazują, że większość 👨 dorosłych ludzi narzeka raz na minutę w trakcie typowej rozmowy. 👧 Dzieci narzekają dużo mniej!
Narzekanie zaś, chociaż pozwala chwilowo poczuć się lepiej, negatywnie wpływa na nasz mózg, a tym samym jego pracę i zdrowie. 😔 Według badań naukowców z Uniwersytetu Stanforda narzekanie zmniejsza hipokamp – część 🧠 mózgu odpowiedzialną m.in. za inteligencję, pamięć i relacje z innymi ludźmi.
😄 Na szczęście jest sposób, który pozwala łatwo i szybko powstrzymać się od narzekania. Należy kultywować w sobie postawę wdzięczności. 🤗
Takie zachowanie 📉 redukuje poziom kortyzolu – hormonu stresu, który wydziela się, kiedy narzekamy. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornii, którzy badali „postawę wdzięczności”, zauważyli znaczną poprawę nastrojów i wzrost energii 🥳 u osób, które codziennie pielęgnowały poczucie wdzięczności. 🤗
Wdzięczność przyczynia się również do wzrostu poczucia 😎 własnej wartości, czyli rozwija bazowy czynnik szczęścia w naszym życiu!
🥰 Bądźmy w takim razie wdzięczni, pamiętajmy, ze cały czas jesteśmy wartościowymi osobami i cieszmy się 😄 szczęściem w życiu!
Miłego dnia! 💛❤️