Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.

„SYSTEMY GEOINFORMATYCZNE W PRAKTYCE WRAZ Z POZYSKIWANIEM DANYCH PRZESTRZENNYCH”.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji w zakresie pracy z danymi przestrzennymi w zakresie szeroko pojętej kartografii cyfrowej oraz wiedzy z zakresu wykorzystania drona do pozyskiwania danych przestrzennych.

Szkolenie skierowane jest do osób mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nieprowadzących własnej działalności gospodarczej oraz należących do jednej z trzech poniżej wskazanych grup:

 • mają ukończone 25 lat i maksymalnie średnie wykształcenie
 • mają ukończone 50 lat niezależnie od wykształcenia
 • mają ukończone 25 lat i są osobami niepełnosprawnymi

Uczestnicy szkolenia zdobędą kwalifikacje w zakresie pracy z systemami geoinformacyjnymi zarówno w środowisku desktopowym oraz sieciowym.

Program szkolenia obejmuje:

Dzień 1

 • Geoportale,
 • Geoportal 2 – krajowy węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 • Podstawy pracy w środowisku GIS – QGIS,
 • Podstawy pracy w sieciowej aplikacji GIS – JOSM.
 • Mapy cyfrowe

Dzień 2

 • Poznanie możliwości GIS w analizach przestrzennych,
 • Nowoczesne metody pozyskiwania danych przestrzennych na przykładzie UAV,
 • Zajęcia praktyczne w zakresie zasad i umiejętności operowania dronem,
 • Podsumowanie szkolenia i egzamin

Szkolenie zakłada osiągnięcie następujących efektów:

 • zdobycie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych i możliwości pracy z danymi przestrzennymi,
 • zdobycie umiejętności z zakresie pracy z oprogramowaniem GIS w szczególności posługiwanie się narzędziami umożliwiającymi pozyskiwanie, udostępnianie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych przestrzennych z wykorzystaniem drona.

Szkolenie jest zakończone egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje.

Zapraszamy do zapisów

Akademia Nauki

+48 56 652-17-18

sekretariat@torunakn.pl