Ruszyła rekrutacja do Projektu „Mówisz Masz”

Projekt jest organizowany przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House. Aby wyrazić chęć uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na dostępnej od 29 października stronie internetowej

www.projektmowiszmasz.pl

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych i przynależą do minimum jednej z grup:

– osoby o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie średnie wykształcenie),

– osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),

– osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).


Do uczestnictwa zaproszono również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, o ile zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.


Z kursów skorzysta dziesięć tysięcy osób z województwa kujawsko – pomorskiego. Będą one trwały 180 godzin. Uczestnicy w tym czasie przygotują się do egzaminu językowego, po którym otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), np. TOEIC, WiDaF, TFI.


Udział w kursach i egzaminach jest darmowy, uczestnicy zobowiązani zostaną jedynie do pokrycia kosztów zakupu podręczników.

UWAGA ❗❗❗

Jeżeli chcesz, żeby Twoje zajęcia odbywały się w Akademii Nauki, koniecznie wyślij swoje dane na adres mailowy: sekretariat@torunakn.pl z dopiskiem „Mówisz Masz” lub wypełnij formularz poniżej:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych Akademia Nauki Ewelina Kornowicz z siedzibą w Toruniu (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). (wymagane)