Szanowni Państwo,

Województwo Kujawsko-Pomorskie (Departament Edukacji) pełniący rolę Wnioskodawcy Projektu oraz Akademia Nauki Ewelina Kornowicz pełniąca rolę Realizatora Projektu, mają zaszczyt zaprosić Państwa, do wzięcia udziału w Projekcie „Caps Lock-certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe”.

Zakres tematyczny Projektu:

Szkolenia i kursy dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych (angielski, niemiecki lub francuski), w wymiarze 120 godzin, kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).

Kursy będą się odbywać w 12-osobowych grupach w  siedzibie Akademii Nauki. Istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, realizacji szkoleń na terenie Państwa Placówki.

Cel Projektu:

Projekt ten umożliwi osobom dorosłym podniesienie swoich kompetencji zawodowych. Celem projektu jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające im utrzymanie aktywności zawodowej i/lub zdobycie zatrudnienia bądź możliwości nauki i zyskania wiedzy, której wcześniej nie mieli możliwości osiągnąć.

Uczestnicy Projektu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe powyżej 18 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i umiejętności oraz jednocześnie należą do jednej z defaworyzowanych grup:

  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby powyżej 50 roku życia

z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Uczestnicy Projektu muszą być jednocześnie osobami zamieszkującymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowo uczestnicy z własnej woli przystąpią do egzaminu  kończącego się uzyskaniem Certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego): język angielski –  TOEIC BridgeTM, TOEIC® Listening and Reading lub TOEIC® Speaking and Writing, język niemiecki – WiDaF®, język francuski – TFITM.

Akademia Nauki jest jedyną szkołą językową w Toruniu, która jest akredytowanym partnerem ETS Global i jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym najbardziej rozpoznawalnych wyżej wspomnianych kursów językowych. W tym roku otrzymaliśmy również przywilej organizacji w Toruniu  WIELKIEGO TESTU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, do udziału w którym również serdecznie Państwa i uczniów Państwa szkoły zapraszamy.

Rekrutacja uczestników:

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będą w szczególności:

  • wypełnienie Formularza Aplikacyjnego on-line dostępnego na stronie internetowej capslock.kujawsko-pomorskie.pl
  • złożenie przez kandydata kompletnych, poprawnie wypełnionych i podpisanych własnoręcznie dokumentów do Akademii Nauki
  • przynależność przez kandydata przynajmniej do jednej z trzech defaworyzowanych grup

Warunkiem koniecznym udziału w Projekcie jest motywacja.

Koszt uczestnictwa w Projekcie:

Uczestnictwo w zajęciach oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne. Uczestnik projektu i instytucja szkoleniowa pokrywają koszty egzaminu. Koszt wydania certyfikatu pokrywa w całości uczestnik. Egzamin jest obowiązkową częścią kursu. Prognozowany koszt całkowity ponoszony przez uczestnika Projektu za uczestnictwo w 120 godzinnym kursie językowym z materiałami oraz z egzaminem zewnętrznym wyniesie ok. 270 zł .

Planowany termin rozpoczęcia zajęć przypada na styczeń 2017 rok. Niebawem na stronie internetowej Akademii Nauki zostaną umieszczone szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu.

Na tę chwilę serdecznie zachęcam wszystkie zainteresowane osoby do rejestracji za pomocą Formularza Aplikacyjnego. W razie jakichkolwiek pytań służymy z pomocą.