Warsztaty dla rady pedagogicznej

Jak podnieść jakość pracy dydaktycznej?

Dowiedz się na naszych warsztatach dla rady pedagogicznej! Wybierz interesującą Cię tematykę i dołącz do zajęć w gronie koleżanek i kolegów!

U nas nauka to inwestycja:

 • motywuje do podnoszenia kwalifikacji;
 • kształtuje kompetencje pedagogiczne;
 • dostarcza narzędzi i technik pracy.

Jak wyglądają warsztaty dla rady pedagogicznej?

Oferta dla nauczycieli jest wynikiem naszych dotychczasowych doświadczeń w pracy nauczycielskiej i w pracy z nauczycielami. Formuła realizowania tematu zależna jest od liczby uczestników: przy 20 osobach preferowana jest forma warsztatów, pow. 20 uczestników forma seminarium.

Na naszych zajęciach rada pedagogiczna:

uczestniczy w warsztatach → wymienia spostrzeżenia → podnosi swoje kwalifikacje!

Wybierz jedną z propozycji naszych warsztatów:

 1. Koncepcja indywidualnych wzorców myślowych wg D. Markowej i A. Powell, czyli jak w nauczaniu bardziej uwzględniać potrzeby poznawcze dzieci oraz zwiększyć możliwość przyswajania informacji i koncentracji w dużej grupie.

Tematyka:

W trakcie tego spotkania omówimy poznawcze matryce opracowane przez autorki mające wpływ na rodzaj koncentracji, funkcjonowanie pamięci i ekspresję informacji. Przyjrzymy się temu, jak bardzo każdy mózg jest na swój sposób inteligentny i jak wykorzystać specyfikę jego działania do lepszego wykorzystania w strategii uczenia się dziecka i nauczania dzieci z różnymi potrzebami poznawczymi. Wiedza ta przydaje się w podniesieniu skuteczności docierania z komunikatami do dziecka. Rozumienie koncepcji wzorców ma też wpływ na podniesienie jakości w relacjach.

Forma realizacji: warsztaty (do 20 osób) / seminarium

 

 1. Magia pamięci, czyli jak w nauczaniu wykorzystać psychologię poznawczą za pomocą wprowadzania narzędzi, dzięki którym „informacje same wchodzą do głowy”.

Tematyka:

Na tym spotkaniu poznamy podstawowe mechanizmy, które wpływają no to, co można określić sprawnie działającą pamięcią i warunki jej optymalnego funkcjonowania. Doświadczymy użycia kilku narzędzi, w tym techniki pamięciowej, by móc tę wiedzę w sposób praktyczny wykorzystywać podczas lekcji do zapamiętywania wybranych treści przez uczniów.

Forma realizacji: warsztaty (do 20 osób) / seminarium

 1. Chwaląc – nie osłabiać. Karząc – nie niszczyć. O komunikatach, które budują i dyscyplinują, motywują i wpierają w ujęciu Porozumienia bez Przemocy.

Tematyka:

Większość teorii komunikacji międzyludzkich zawiera założenie, że sposób, styl, sformułowania komunikatów mają wpływ nie tylko na ich efektywność i zrozumienie, ale mają też niebagatelny wpływ na samopoczucie i samoocenę rozmówców. Jako osoby udzielające wielu informacji zwrotnych dzieciom, rodzicom, sobie nawzajem, zapraszamy do uważności i zainteresowania się wartościami Porozumienia Bez Przemocy, a najbliżej formule komunikatu. Komunikacja Porozumienia Bez Przemocy uznana jest jako przepełniona wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem potrzeb. To język empatii.

Forma realizacji: warsztaty (do 20 osób)

 

 1. Autoprezentacja nauczyciela.

Tematyka:

Jak wskazują liczne opracowania związane ze skutecznością przekazu i umiejętnością angażowania uczestników podczas zajęć, spójność naszej komunikacji werbalnej, z tym, co „mówi” nasze zachowanie i ciało jest nie do przecenienia. Nauczyciel przekazując wiedzę czy umiejętności znacznie podwyższa swą efektywność, jeśli jest spójny z przekazem, którego jest nośnikiem. Na spotkaniu porozmawiamy o roli komunikacji niewerbalnej w odbiorze przekazu i osoby prezentującej.

Forma realizacji: warsztaty (do 20 osób)


Rada pedagogiczna inwestuje w swoje kompetencje, a my:

 • podpowiadamy jak skutecznie docierać z komunikatami do dziecka;
 • uczymy jak korzystać z praktycznych narzędzi wspomagających pracę dydaktyczną;
 • pokazujemy jak efektywnie przekazywać wiedzę.

A co najważniejsze… podpowiadamy, które innowacje pedagogiczne warto wdrażać!

Zgłoś swoją szkołę, skontaktujemy się z Tobą w celu zaproponowania szczegółowej oferty !!!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych Akademia Nauki Ewelina Zalewska z siedzibą w Toruniu (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). (wymagane)