Zajęcia wspomagające Edukację Domową

W związku z coraz większym zainteresowaniem Edukacją Domową, postanowiliśmy przygotować specjalną ofertę, dedykowaną dla dzieci korzystających z tej formy edukacji. Wiemy, że Edukacja Domowa, to nie tylko realizacja podstawy programowej, ale też zagwarantowanie dzieciom możliwości poznania świata i kreatywnego podejścia do nauki.

W Akademii prowadzimy kursy rozwijające biegłość czytania, uczenia się oraz poczucie własnej wartości dla dzieci i młodzieży.

Uważamy, że każde dziecko może być bardziej odprężone, jeżeli posiada pewne kluczowe kompetencje, do których należą:

 • Sprawne, biegłe czytanie: większość nauki opiera się na czytaniu
 • Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne
 • Koncentracja
 • Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów i biegłe rachowanie.

W ciągu 20 lat pracy z dziećmi zauważyliśmy, że przy odpowiednim wsparciu, każde dziecko może je rozwinąć i w efekcie uczyć się w atmosferze odprężenia i radości.

Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe. Nazywamy ją Naturalną Postawą do uczenia się.

Opiera się ona na cechach, które także rozwijamy w Akademii Nauki. Należą do nich m.in.:

 • Rozwojowość – przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać,
 • Poczucie własnej wartości – przekonanie że już jestem wartościowym człowiekiem,
 • Optymizm pozytywne nastawienie do siebie i swoich możliwości.

 

Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, gdyż jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzy w znaczenie wysiłku.

Co nas wyróżnia na tle innych placówek?

Akademia Nauki to centrum edukacyjne, gdzie prowadzimy kursy dla dzieci i młodzieży rozwijające kluczowe kompetencje, w formie fabularnych gier przygodowych. Stosujemy wiele autorskich rozwiązań i metod, takich jak:

 • Nauka Czytania Metodą Zaangażowania Emocjonalnego,
 • Trójstopniowa Metoda Regulacji,
 • Skala Gotowości Do Uczenia się,
 • 9 Diamentowych Cech


i wiele innych, które pomagają dzieciom w nauce i odkrywaniu swoich mocnych stron. Oprócz tego, stawiamy na uczenie się pełne entuzjazmu i poznawanie świata przez eksperymentowanie, dlatego dzieci oprócz treningów wykonują na zajęciach dużo badań i doświadczeń naukowych.

 

Co dokładnie oferujemy dla Twojego Dziecka?

 1. Opiekę i realizację ustalonego programu w wybrany dzień tygodnia.

 2. Wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zajęcia – trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele szkolni i akademiccy

 3. 10-godzinną opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku (7.00-17.00, zajęcia programowe: 9.00-13.00)

 4. Ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci, warsztatów dla rodziców i szkoleń dla nauczycieli

 5. Stały kontakt z naszym koordynatorem Edukacji Domowej

 6. Organizowanie grupy wsparcia dla rodziców raz w miesiącu

 7. Zindywidualizowane nastawienie na każdego ucznia

 8. Kameralne grupy

 9. Realizacja kursu: Mądre Dziecko

 10. Realizacja kursu: Mistrzowie Matematyki

 11. Realizacja kursu: Robotyka

 12. Realizacja kursu: Warsztaty Stolarskie

 13. Realizacja kursu języka angielskiego

Koszt zajęć: 100 zł / jeden dzień

W związku z realizacją pięciu pełnych kursów szkoleniowych, obowiązuje wykupienie przynajmniej jednego dnia w tygodniu do końca roku szkolnego.

Przy zakupie 2 dni – rabat 10%

Przy zakupie 3 dni – rabat 15%

Przy zakupie 4 dni – rabat 20% 

Przy zakupie 5 dni – obowiązuje oferta:

Edukacja Domowa w Akademii 💥

 

Mądre Dziecko

Cykl kursów dla dzieci z klas 1, 2, 3 oraz 4. Celem jest nauka i rozwój sprawności czytania Metodą Zaangażowania Emocjonalnego, opanowanie podstaw umiejętności uczenia się oraz rozwijanie wiary we własne możliwości.

Mistrzowie Matematyki

Cykl kursów dla dzieci z klas 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6. Oprócz programu szkolnego dzieci opanowują dużo bardziej zaawansowane zagadnienia matematyczne, świetnie się przy tym bawiąc. Uczymy je samodzielnie myśleć, analizować oraz rozwiązywać problemy – to esencja matematyki. Programy kursów oparte są na najlepszych metodach nauczania matematyki Roberta Kaplana, Marii Montessori oraz Matematyki Wedyjskiej.

 

Po naszych kursach dziecko:

 • sprawnie czyta i potrafi się uczyć,
 • ma świadomość swoich mocnych stron,
 • wie jak sobie radzić ze szkolnym stresem,
 • łatwo zapamiętuje, stosując techniki pamięciowe i mapy myśli,
 • odnajduje motywację i entuzjazm by rozwijać swoje zainteresowania i pasje,
 • uczy się współpracy w grupie i buduje postawę „poradzę sobie”,
 • lepiej się koncentruje,
 • jeżeli ukończy program Mistrzowie Matematyki, rozwinie inteligencję matematyczną na bardzo wysokim poziomie.

Jak wyglądają zajęcia w Akademii Nauki?

To co robimy, robimy z pasją i zaangażowaniem. Tworzymy coraz to nowocześniejsze programy i doskonalimy nasze metody pracy. Jak wyglądają zajęcia w Akademii Nauki?