Działania alarmowe mózgu dziecka

🆘 Walka, ucieczka zamrożenie – działanie alarmowe mózgu
W stanie nadmiernego stresu następuje przełączenie z „mózgu uczącego się” na „mózg walczący o przetrwanie”. 🤯
Kiedy dziecko (nawet nieświadomie) czuje się zagrożone, jego mózg przełącza się w jeden z trzech trybów alarmowych:
Tryb walki 🤜 – dziecko jest nadmiernie pobudzone.
Ma problem z koncentracją, rozumieniem co się do niego mówi. Czasami się buntuje i bywa agresywne 😡
🏃 Tryb ucieczki – manifestuje się lękliwością i wycofaniem.
Dziecko ma trudności z uspokojeniem swoich emocji, źle zapamiętuje informacje, ma problemy z uczeniem się i poczuciem własnej wartości. 😔
Tryb zamrożenia 🥶 – w naturze, kiedy zwierzę nie może walczyć z drapieżnikiem i wie, że nie ucieknie, jego mózg uruchamia ostateczny mechanizm obronny – zamrożenie. Zwierzę pada i udaje martwe.
Dziecko w stanie zamrożenia jest unikające i wycofujące się, ma niską motywację, odczuwa chroniczne zmęczenie 😴, jest apatyczne i niespokojne.
Kiedy jesteśmy przełączeni w tryb alarmowy, tracimy zdolność pamiętania i uczenia się, gubimy poczucie własnej wartości.
🔴 Czujący zagrożenie mózg ogranicza działanie wszystkich wyższych funkcji kory przedczołowej, do których należą: język, myślenie refleksyjne, myślenie twórcze, empatia (kiedy walczysz, nie musisz kochać całego świata), zdolności matematyczne, samokontrola, silna wola, cierpliwość i wiele innych. Dlatego dzieci mogą zapominać „języka w buzi” podczas odpowiedzi bądź robić błędy podczas sprawdzianów i testów!
Doświadczając nadmiernego stresu 🙇‍♀️, dziecko napotyka trudności z koncentracją oraz pamięcią. Może łatwo „wyłączać się” lub stać się impulsywne.
Dzieci, które chronicznie „odpływają myślami” 🥱, czy też te nadaktywne, nie są w żaden sposób „słabsze”, niegrzeczne ani też nie są tymi, które nie starają się wystarczająco. One zwyczajnie doświadczają nadmiernego stresu.
Dziecko może „utknąć” w stanie dużego (walka) 💪 lub zbyt małego pobudzenia (ucieczka, zamrożenie) na krótką chwilę, miesiące, a nawet lata.
🔊 To bardzo ważne – nie ma głupich dzieci, dzieci niezdolnych czy niegrzecznych. Są tylko dzieci, których układy limbiczne są nadmiernie reaktywne.
🟡 ON NIE ROZUMIE, CO SIĘ DO NIEGO MÓWI!
🤬 W trybie alarmowym silny stres powoduje kurczenie się mięśni w uchu środkowym, wyciszając częstotliwości charakterystyczne dla głosu ludzkiego i wzmacniając wrażliwość na dźwięki o niskich częstotliwościach. 📢
Dla naszych praprzodków, którzy żyli w lesie 🏕, miało to sens, gdyż dźwięki o niskiej częstotliwości mogły oznaczać obecność drapieżnika, jednak dziś mechanizm ten (pochodzący z epoki kamienia łupanego 👎 ) sprawia, że zestresowane dzieci są rozkojarzone i nie słyszą nauczycieli, czy rodziców.
One naprawdę mają problem z rozumieniem tego, co się do nich mówi.
❌ NIE KRZYCZ – TO W NICZYM NIE POMOŻE
Krzyki i groźby tylko zwiększają stres dziecka i powiększają jego zagubienie. Dzieci nie można zmusić, aby się „uspokoiły” 💆, a grożenie im karą zwiększa dodatkowo poziom stresu, którego już i tak doświadczają.
😮 Nadmierne lub zbyt małe pobudzenie to nie jest ich wybór! Co więcej, ponieważ często nie wiedzą jak to zrobić, nie mogą się też uspokoić.
🟡 TRÓJSTOPNIOWA PROCEDURA REGULACJI EMOCJI
Żeby odzyskać kontrolę nad zachowaniem czy uczuciami oraz przywrócić zdolności poznawcze dziecka, musimy wyciszyć i uspokoić gadzie oraz ssacze struktury jego mózgu. 🧠
😄 Dzieci na naszych kursach poznają między innymi Trójstopniową procedurę samoregulacji (dążenia do równowagi), dzięki której uczą się odzyskiwać spokój i energię do działania. ✨
Składają się na nią trzy proste kroki:
🔹 Krok pierwszy, to głaskanie jaszczurki, czyli uspokajanie mózgu gadziego. Dziecko ma szansę wyciszyć się i opanować stres.
🔹 Krok drugi, karmienie lwa, to zmniejszanie reaktywności mózgu ssaczego. Dziecko odzyskuje poczucie własnej wartości oraz zdolność do zapamiętywania i uczenia się.
🔹 Krok trzeci – budzenie olbrzyma to aktywizacja funkcji kory przedczołowej i zdolności językowych, matematycznych, artystycznych oraz społecznych dziecka.
🌟 W AKADEMII NAUKI uczymy również dzieci posługiwania się Skalą gotowości do uczenia się, aby mogły samodzielnie określić i regulować swoje emocje.
🟡 GAD NA EGZAMINIE 🦎
W tym roku miałem okazję pracować z dziećmi, które zdawały ważne dla siebie egzaminy w szkole. Trening Trójstopniowej Procedury Regulacji były jednymi z tematów naszych spotkań. 🧐
Po egzaminach dzieci stwierdziły, że kilka razy podczas rozwiązywania testów zastosowały wspomniane procedury, kiedy – jak to same określiły – „ich gad zaktywował się, natrafiając na pytanie, które wydało im się trudne”. 🤩
🎉 Nie muszę chyba dodawać, że wyniki egzaminów były bardzo dobre!
Trójstopniowa procedura regulacji i Skala gotowości do nauki to autorskie rozwiązania, które stosujemy na kursach w Akademii Nauki.
Są one wynikiem naszych 2️⃣0️⃣ -letnich doświadczeń w pracy z dziećmi i rodzicami. Opierają się na uznanych i propagowanych 😍 w wielu szkołach w Kanadzie i USA technikach samoregulacji i rezyliencji.
🟡 REGULACJA EMOCJI I REZYLIENCJA
Techniki regulacji emocji (powracania do równowagi emocjonalnej) są bardzo skutecznym wsparciem dla dzieci. 👶 Techniki te są łatwe w zastosowaniu, a ich stałe, cierpliwe praktykowanie wpływa bardzo korzystnie na harmonizację pracy mózgu. ⭐️
👉 Do technik tych należą np.: obserwacja oddechu czy świadome odprężanie mięśni ciała.
Dziecko, które regularnie korzysta z tych technik staje się bardziej rezylientne, czyli odporne na stres, bo rezyliencja to umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, adaptacja, odporność psychiczna, plastyczność umysłu, 😲 zdolność do odzyskiwania siły. Rezylientny mózg, to mózg zachowujący swój najwyższy potencjał w obliczu kryzysu czy zagrożenia. 😱
Rezyliencję rozwijają techniki, które umiejętnie przekierowują uwagę dziecka na pozytywny obraz samego siebie 💪, przywołują dobre doświadczenia i chwile, w których dziecko czuło się silne i wartościowe. Dzięki nim tworzą się w mózgu silniejsze połączenia między neuronami związanymi z pozytywną oceną własnej osoby. 🥳
Dziecko, które stosuje Trójstopniową procedurę regulacji, z czasem panuje nad emocjami, staje się spokojniejsze i mniej reaktywne, lepiej się koncentruje, pamięta i rozumuje. 🏆
🤔 Chcesz dowiedzieć się więcej o potencjale drzemiącym w mózgu Twojego dziecka?
Zobacz nasze zajęcia ⬇️