Czy chcesz, żeby Twoje dziecko było szczęśliwe?

Chcesz, żeby twoje dziecko było szczęśliwsze, zdrowsze i bardziej inteligentne? Zadbaj o jego sieć kontaktów społecznych! 🫂
Poczucie więzi z innymi rodzi się na bardzo wczesnym etapie życia. 👧
Badania prowadzone z udziałem małych dzieci pokazują, że już sześciomiesięczne maluchy 👶 osądzają obserwowane relacje społeczne.
W jednym z badań dzieci obserwowały „wspinacza”, którym był drewniany dysk 🟤 z przyklejonymi oczami 👀 – który z mozołem wspinał się pod górę ↗, ale za każdym razem, jak Syzyf, osuwał się w dół ↙. Po pewnym czasie na scenie pojawiał się „przyjazny” trójkąt 🔺, który również miał przyklejone oczy 👀 i pomagał dyskowi dotrzeć na wierzchołek.
Jednak ze szczytu, czasami schodził „złośliwy” kwadrat 🟧, który przeszkadzał i spychał dysk na dół.
Gdy później udostępniono dzieciom te drewniane figury do zabawy, maluchy niechętnie sięgały po „złośliwy” kwadrat ❌🟧, wyraźnie preferując „przyjazny” trójkąt ✅🔺.
Potwierdza to fakt, że przedstawiciele ludzkiego gatunku, cenią sobie dobroć.
Przyciągają nas ludzie mili a odpychają nieuprzejmi. Odkryto nawet połączenia mózgowe 🧠 prowadzące do ośrodka nagrody, które uaktywniają się, kiedy zaczynamy współpracować z innymi. Bycie miłym stanowi dla naszego mózgu nagrodę samą w sobie. 🤜🤛
I jest podstawą budowania trwałych i rozległych więzi społecznych.
🫂 Więzi społeczne są tak ważne dla nas, że pozbawieni ich cierpimy i chorujemy
Odkryto, że cierpienie na tle społecznym uruchamia w naszym mózgu te same obszary, które są aktywne, kiedy cierpimy fizycznie, na przykład kiedy trafimy palcem stopy w twardy kamień 😲.
Odrzucenie społeczne powoduje nie tylko ból fizyczny ale wpływa też na nasze samopoczucie. Brak relacji powoduje również poważne zagrożenie dla zdrowia stojące na równi z nawet ze skutkami palenia papierosów, wysokiego ciśnienia, otyłości czy braku ruchu. Przemawiają za tym wyniki badań, które przeprowadzono w Alabamie.
💛 Wskaźnik dobroci społecznej.
W badaniu wzięło blisko 5 tysięcy seniorów. 🧓 Badanym określono ich wskaźnik dobroci społecznej. Ludzie, którzy utrzymywali liczne, regularne kontakt towarzyskie z przyjaciółmi i rodziną, mieli wyższą wartość wskaźnika. Naukowcy przez następnych 9 lat obserwowali zmiany stanu zdrowia ankietowanych. Wyniki badań były zaskakujące. 🧐
Okazało się, że w ciągu tych 9 lat, wśród osób określonych niższą wartością wskaźnika zgony zdarzały się dwukrotnie częściej niż u osób mających większy krąg znajomych.
Potrzeba wchodzenia w relacje była motorem ewolucji ludzkiego intelektu.
🧠 Istnieje korelacja między rozmiarem mózgu, a wielkością grupy społecznej, jaką obserwuje się u ssaków. Chodzi przede wszystkim o rozmiar kory nowej – części mózgu, która odpowiada między innymi za inteligencję – wyrażonej jako „procent całego rozmiaru mózgu u danego gatunku”. Jest on powiązany z rozmiarem grup społecznych tworzących się w obrębie jednego gatunku.
🦍 Goryle gromadzą się w grupach mniejszych niż dziesięć osobników. 🐒 Stada czepiaków liczą sobie około dwudziestu członków a makaków mniej więcej czterdzieści. Liczby te dokładnie odpowiadają stosunkowi rozmiaru kory nowej do rozmiaru całego mózgu.
Wielkość przeciętnej sieci społecznej człowieka szacuje się na 150 osób i to jest również liczba zgodna z przewidywaniami modelu bazującego na rozmiarze kory nowej.
💛 Dlaczego istnieje zależność między możliwościami umysłowymi a rozmiarem sieci społecznych?
💁 Przyjrzyj się swojej sieci rodziny, przyjaciół, znajomych. Jeśli te więzi mają mieć znaczenie, rozmiar sieci musi mieścić się w obszarze Twoich możliwości poznawczych, gdyż tylko wtedy jesteśmy w stanie śledzić powiązania wewnątrz grup, określać oczekiwania, wiedzieć komu można ufać, na kogo można liczyć, i tak dalej. Im większa grupa społeczna tym większy wysiłek umysłowy, a ten prowadzi do rozwoju.
👉 Dbajmy o sieci społeczne naszych dzieci, bo są one ważne dla ich prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i intelektualnego.
Masz wspaniałe dziecko. Obudź jego potencjał! 💎