fbpx

Dlaczego dzieci (nie)chcą się uczyć?

 

DLACZEGO DZIECI (NIE)CHCĄ SIĘ UCZYĆ? 🤔
👉 MOŻE MIEĆ TO ZWIĄZEK Z ICH KOMPETENCJAMI! 👈
Często uważa się, że niechęć dziecka do uczenia się związana jest z brakiem motywacji czy wręcz z lenistwem.
Jednak najnowsze odkrycia neuronaukowców wykazują, że może mieć to związek z tym, czy dziecko czuje się kompetentne w tym co robi w szkole, a za nielubienie odrabiania zadań domowych może być odpowiedzialny sam MÓZG! 🧠
💛 DLACZEGO WARTO POSIADAĆ WYSOKIE KOMPETENCJE?
Kompetencja to umiejętność robienia czegoś dobrze. ✅
Mózg każdego człowieka jest tak skonstruowany, że trafnie potrafi OCENIĆ nasze UMIEJĘTNOŚCI i ZDOLNOŚCI.
To dzięki tej właściwości naszego mózgu podejmujemy decyzje dotyczące tego, co możemy a czego nie możemy zrobić. Jest to związane z gęstością tkanki szarej w prawej brzuszno-przyśrodkowej korze przedczołowej. 🧠
👉 Kompetencja jest tak ważna dla naszego mózgu, że dziecko, które nie potrafi opanować minimalnego poziomu sprawności w tym co robi, przeżywa zadania, które przed nim stoją, jako stresujące i nieprzyjemne a źródłem tych emocji jest sam… mózg.
💛 DLACZEGO MÓZG ZNIECHCĘCA NAS DO ROBIENIA RZECZY, W KTÓRYCH NIE CZUJEMY SIĘ KOMPETETNI?
🌟 Robienie czegoś, w czym nie czujemy się kompetentni, wymaga znacznie większego wysiłku.
To z kolei wpływa na pewne rejony mózgu (przedni zakręt obręczy i grzbietowe prążkowie), które automatycznie OCENIAJĄ ile pracy będzie wymagało zadanie (na przykład nauka do sprawdzianu) i ROZSTRZYGAJĄ, czy TO NAM SIĘ OPŁACA ROBIĆ. 😲
👉 Nasze mózgi są tak bardzo wrażliwe na marnotrawstwo wysiłku, że aktywnie próbują temu zapobiegać, ZMIANIAJĄC NASZE MYŚLENIE o zadaniu.
Mózg tak bardzo nie lubi, kiedy wkładamy wysiłek w coś co nie przynosi spodziewanych rezultatów, że w budzi w nas NEGATYWNE UCZUCIA, do tego co mamy do zrobienia! 😠
Jeżeli na widok jakiegoś zadania zdarzyło ci się powiedzieć w duchu: „Nie chce mi się tego robić”, to teraz już wiesz dlaczego. I nie ma to nic wspólnego z lenistwem. 🤷
🤯 Jeżeli dziecko nie chce się uczyć, nie lubi czytać, stresuje się na matematyce, może to oznaczać, że nie czuje się kompetentne (nie posiada wysokich umiejętności) i jego własny mózg zniechęca je do uczenia się tego, z czym ma problemy, bo ocenia, że wiąże się to ze zbyt dużym wysiłkiem.
Działa to również w drugą stronę – dzieci kompetentne, to znaczy potrafiące szybko zapamiętywać, sprawnie czytać, dobrze rozumować i myśleć matematycznie, mniej wysiłku wkładają w osiąganie sukcesów, dlatego najczęściej LUBIĄ się uczyć, przeżywają POZYTYWNE EMOCJE z tym związane i w efekcie czują się SZCZĘŚLIWSZE w szkole. 🧑‍🏫
Czyż to nie jest zadziwiające, że sam mózg reguluje te emocje?
💛 PODSUMOWUJĄC
Pracowitość i motywacja do nauki oraz przyjemność i szczęście przeżywane w szkole ściśle związane są z WYSOKIMI KOMPETENCJAMI, czyli UMIEJĘTNOŚCIAMI naszych dzieci w zakresie tego, co robią w szkole. 🏫
Należą do nich między innymi: umiejętność szybkiego zapamiętywania, biegłego czytania czy umiejętność myślenia matematycznego 🧮 – dlatego warto je rozwijać u swoich pociech.
✅ Wszystkie te kompetencje rozwijamy na kursach: „Mądre Dziecko”, „Uczeń z Charakterem”, „Nastolatek z Klasą” oraz „Mistrzowie Matematyki” w Akademii Nauki.
Wykorzystujemy najnowsze zdobycze neuronauk, dzięki czemu dzieci uczą się szybko, wkładają w naukę mniej wysiłku i czerpią z niej więcej radości! 😍
Serdecznie zapraszamy 🙂 😊

Co zrobić, aby Twoje dziecko lepiej myślało o sobie?

Co zrobić, żeby Twoje dziecko lepiej myślało o sobie? 🤔 👍
💛 WEWNĘTRZNY OBRAZ SIEBIE
Obraz własnego „ja” dziecka stanowi zbiór jego myśli: o sobie, o roli w klasie, cechach osobowości, możliwościach intelektualnych i wyglądzie. Jest to wymiar samooceny, który określa, w jakim stopniu dziecko myśli dobrze bądź źle o sobie. 👈
Im bardziej dziecko jest świadome swoich własnych możliwości, dobrych cech, tym ma lepszy obraz siebie.
☺️ Tworzy to pozytywne sprzężenie zwrotne – dobry obraz siebie pozwala osiągać większe sukcesy a wnioski z każdego doświadczenia zakończonego pozytywnym wynikiem przyczyniają się do lepszego uświadomienia własnego potencjału. 📈
Działa to również w druga stronę. W środowisku, w którym dziecko ponosi porażki, czuje się głupsze i gorsze od innych, kształtuje negatywny obraz siebie. 😭 Tworzy to negatywne sprzężenie zwrotne – porażka rodzi stres, a zakończone negatywnym wynikiem doświadczenie, przyczynia się do obniżenia poczucia własnej wartości dziecka. 📉
👉 Co możesz z tym zrobić? Mamy dla Ciebie i Twojego dziecka kilka rozwiązań!
💛 ZNAJDŹ ŚRODOWISKO, W KTÓRYM TWOJE DZIECKO MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ
Środowisko, w którym dziecko może odkrywać i rozwijać swoje możliwości intelektualne wzmacnia pozytywny obraz siebie! 💪
Kiedy dziecko zaczyna rozwijać nowe umiejętności, zazwyczaj korzystnie wpływa to na jego myślenie o sobie. 🧠
🧮 Umiejętności w sferze intelektualnej, które warto rozwijać u dziecka, które chodzi do szkoły i wiele godzin spędza na uczeniu się, powinny obejmować na przykład szybkie czytanie, znajomość technik pamięciowych, nielinearne notowanie czy dobrze rozwiniętą umiejętność myślenia matematycznego.
Każda z tych umiejętności, kiedy jest dobrze wytrenowana sprawia, że dziecko staje się bardziej świadome swego ogromnego potencjału intelektualnego, co przekłada się na możliwość osiągania sukcesów w szkole i większe poczucie szczęścia.
💛 KSZTAŁTUJ ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE SWOJEGO DZIECKA.
Obszar interpersonalny, obejmuje umiejętność zaprzyjaźniania się, wyrażania swoich myśli, emocji i uczuć w relacjach z innymi ludźmi. 🫂 To również bardzo ważna sfera życia dziecka, w której może się ono kształcić, rozwijać i doskonalić.
Zazwyczaj poszerzenie umiejętności interpersonalnych pozytywnie wpływa również na zwiększenie się możliwości intelektualnych dziecka.
💛 ROZWIJAJ MYŚLENIE… ROZWOJEOWE
Dlaczego warto stworzyć dziecku środowisko, w którym może ono rozwijać swoje talenty i umiejętności? Bo sposób myślenia o możliwości doskonalenia siebie, również ma olbrzymi wpływ na własny obraz. 🧒
Kiedy dzieci poznają i rozwijają swoje możliwości, zaczynają myśleć o sobie w sposób „rozwojowy”. Myślenie „rozwojowe” jest to przekonanie, że można się zmienić i doskonalić siebie. 🙆‍♀️
Najczęściej prowadzi to do korzystniejszego myślenia o sobie, a co za tym idzie, daje możliwość osiągania lepszych rezultatów w szkole. 🧑‍🏫
„Rozwojowość” jest jedną z 9 Diamentowych Cech Sukcesu 💎, do których należą również: poczucie własnej wartości, optymizm, sumienność, silna wola, cierpliwość, ciekawość, entuzjazm, wdzięczność.
Wszystkie cechy i wyżej wymienione umiejętności, dzieci rozwijają na kursach w Akademii Nauki! 💛💙

 

Niech Twoje dziecko zacznie wykorzystywać swój potencjał w 100%

Masz wrażenie, że Twoje dziecko nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału? 🤔
❌ Ma problemy z koncentracją i spędza zbyt dużo czasu przed tabletem czy telefonem?
❌ Długo odrabia lekcje?
❌ Nie lubi czytać?
My uważamy, że wszystkie dzieci mogą świetnie radzić sobie w szkole i rozwijać swoje zdolności. A to wszystko bez stresu i niepotrzebnych przeszkód. Jednak żeby tak było, Twoja pociecha musi mieć rozwinięte pewne kompetencje. ✅
W Akademii Nauki nazywamy je 👉 Kompetencjami Kluczowymi Ucznia:
➡ Sprawne, biegłe czytanie: większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu;
➡ Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne;
➡ Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów i biegłość w liczeniu;
➡ Koncentracja;
➡ Umiejętność radzenia sobie ze stresem i wiara we własne możliwości (samoregulacja i rezyliencja).
Przez ponad 2️⃣3️⃣ lata pracy z dziećmi i młodzieżą zauważyliśmy, że jeśli odpowiednio wcześnie zapewnimy wsparcie naszym uczniom – mogą rozwinąć wszystkie wymienione wyżej kompetencje i w konsekwencji…
… uczyć się w atmosferze odprężenia i radości 💛
A to coś, do czego dążymy! 🤝
Bo czym byłaby nauka bez zabawy, radości i uśmiechów na buziach? 😊
W ❤️ Akademii Nauki 🧡 traktujemy uczenie się całościowo.
Oprócz umiejętności wymienionych wyżej, dzieci, żeby osiągać w życiu to, co jest dla nich ważne i wartościowe, potrzebują pewnej postawy. Nazywamy ją Naturalną Postawą do Uczenia się. 👈
Opiera się ona na cechach, które także rozwijamy w Akademii Nauki. 🌱
Należą do nich m.in.:
🔰 Rozwojowość – przekonanie, że mogę kształtować i rozwijać siebie, zarówno swoje cechy jak i inteligencję;
🔰 Poczucie własnej wartości – przekonanie, że jestem wartościowym człowiekiem;
🔰 Pozytywne i optymistyczne nastawienie do siebie i swoich możliwości.
Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzy w znaczenie wysiłku. 😇
Jeżeli chcesz lepiej poznać nas i metody, którymi pracujemy, zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe, które odbędą się w ramach DNI OTWARTYCH 2021 już:
📆 4,11 września (sobota);
📆 8,15 września (środa);
📝 Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji znajdziesz tutaj:

DNI OTWARTE 2021


🤓
Już dzisiaj ruszamy z zapisami na Dni Otwarte 2021!

Ale zanim opowiemy Ci o tym, dlaczego warto zapisać na nie swoje dziecko… Zaczniemy od czegoś zupełnie innego.

👩🧑🎓 W Akademii Nauki uważamy, że kluczem do rozwijania zdolności uczenia się jest jak najwięcej pozytywnych doświadczeń z nauką w dzieciństwie. Szczególnie w wieku przedszkolnym i w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Sam/a pewnie dobrze pamiętasz nieprzyjemne lub stresujące sytuacje ze szkoły, których nie możesz wyrzucić z pamięci – a wręcz przeciwnie, pamiętasz dokładnie KAŻDY detal 😛

Przerażający nauczyciel matematyki, trudny sprawdzian, z którego dostało się 2 – a ocenę do podpisania przez rodziców chowało się tygodniami w plecaku, udając, że nic takiego nie miało miejsca.

Z naszego punktu widzenia, do poszerzenia zdolności do uczenia się najbardziej przyczyniają się:
✔️ wykonywanie z dzieckiem eksperymentów naukowych,
✔️ jak najwcześniejszy kontakt dziecka z czytaniem
✔️ oraz wszelkie zabawy podnoszące sprawność i jakość czytania, trening technik pamięciowych, rozwijanie zdolności matematycznych przez zabawę.

⭐ A przecież Ty – jako rodzic lub opiekun, który chce dla swojej pociechy jak najlepiej – nie pozwolisz na to, żeby Twoje dziecko zraziło się do nauki!

Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie 7 argumentów ZA tym, by zapisać się na Dni Otwarte 2021 z bezpłatnymi lekcjami pokazowymi w Akademii Nauki:
1️⃣ To jedyna okazja, aby skorzystać z bezpłatnych lekcji pokazowych;
2️⃣ Twoje dziecko samo oceni, jak bardzo podobają mu się zajęcia;
3️⃣ Poznasz trenerów, którzy uczą dzieci w Akademii Nauki;
4️⃣ Poznasz rodziców, którzy już nam zaufali i kontynuują edukację swoich dzieci;
5️⃣ Zobaczysz naszą placówkę, w której odbywają się zajęcia;
6️⃣ Sprawdzisz, jak wygląda dojazd do Akademii;
7️⃣ Dostaniesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Zajęcia odbędą się 📍 w Toruniu przy ulicy Św. Katarzyny 4 w dniach:

📆 4,11 września (sobota);
📆 8,15 września (środa).

Serdecznie zapraszamy 😊

📝 Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji znajdziesz tutaj:
https://wasieczko.nazwa.pl/konta_inne/akademia/www/dni-otwarte-2021/ 

Półkolonie 2021!

Nasi młodzi naukowcy zakończyli eksperymentalną przygodę 👩‍🔬😊🤓
W miniony piątek zakończyliśmy kolejny (już!) V turnus półkolonii 🤩
To był tydzień pełen niezwykłych ciekawostek i fantastycznej zabawy 💥🥳
Codzienne uśmiechy dzielnej drużyny Naukowców i zaangażowanie w zabawy są dla nas najlepszą opinią 😊❤️
Będzie co wspominać 🤩😎

📌 Uwaga ❗ Ostatnie wolne miejsca pozostały wyłącznie na turnus VII – „Misja na Marsa” 9-13.08.2021r.

Zapraszamy 🙂 Wejdź i dowiedz się więcej 👇
https://wasieczko.nazwa.pl/konta_inne/akademia/www/polkolonie2021/

Co zrobić, żeby Twoje dziecko mniej stresowało się w szkole?

🤓 Naukowcy odkryli, że kiedy czujemy się kompetentni, to znaczy potrafimy robić to, czego wymaga od nas sytuacja, mniej się stresujemy. Ponadto czujemy się szczęśliwsi i bardziej wierzymy w siebie! 💪
👉 Dlatego lubimy czuć się kompetentni w tym – co robimy.
W pracy, gdzie nasze kompetencje i możliwości są podważane i negowane, nie czujemy zbyt dobrze – prawda? 😉
To samo dotyczy dzieci w szkole. Żeby Twoje dziecko czuło się bardziej pewne siebie i mniej stresowało się w szkole, potrzebuje czuć się kompetentne w tym, co robi!
🏫 Żeby dziecko mogło czuć się komfortowo w szkole, potrzebuje wiedzy i umiejętności o tym, jak się uczyć. To w końcu jego podstawowe zadanie.
Każde dziecko może być bardziej odprężone i pewne siebie, jeżeli posiada pewne kluczowe umiejętności, do których należą:
📍 Sprawne, biegłe czytanie – większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu;
📍 Umiejętne zapamiętywanie – techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne;
📍 Umiejętność koncentracji;
📍 Myślenie matematyczne – umiejętność rozwiązywania problemów i biegłe rachowanie.
W ciągu 20 lat pracy z dziećmi w Akademii Nauki zauważyliśmy, że przy odpowiednim wsparciu, KAŻDE dziecko może je rozwinąć w sobie i w efekcie uczyć się w atmosferze odprężenia i radości.
🟡 W Akademii Nauki prowadzimy kursy dla dzieci i młodzieży rozwijające poczucie własnej wartości i kluczowe kompetencje uczenia się, w formie fabularnych gier przygodowych. Stosujemy wiele autorskich rozwiązań i metod, takich jak:
✒️ Nauka Czytania Metodą Zaangażowania Emocjonalnego,
✒️ 9 Diamentowych Cech i….
…i wiele innych, które pomagają dzieciom w nauce i odkrywaniu swoich mocnych stron.
🌟 Oprócz tego, stawiamy na uczenie się pełne entuzjazmu i poznawanie świata przez eksperymentowanie, dlatego dzieci oprócz treningów wykonują na zajęciach dużo badań i doświadczeń naukowych.
Po naszych kursach KAŻDE dziecko:
✅ sprawnie czyta i potrafi się uczyć,
✅ ma świadomość swoich mocnych stron,
✅ wie jak sobie radzić ze szkolnym stresem,
✅ łatwo zapamiętuje, stosując techniki pamięciowe i mapy myśli,
✅ odnajduje motywację i entuzjazm, by rozwijać swoje zainteresowania i pasje,
✅ uczy się współpracy w grupie i buduje postawę „poradzę sobie”,
✅ lepiej się koncentruje,
✅ jeżeli ukończy program Mistrzowie Matematyki, rozwinie inteligencję matematyczną na bardzo wysokim poziomie.
Serdecznie zapraszamy do Akademii Nauki, gdzie każde dziecko 🦅 ROZWINIE SKRZYDŁA.
Więcej na temat naszych zajęć znajdziesz na stronie internetowej ⬇️
📝 Już niedługo rozpoczynamy zapisy na DNI OTWARTE w Akademii Nauki! Śledź nasz profil i wyczekuj uważnie informacji o rozpoczęciu zapisów!

BEZPŁATNE ZAJĘCIA JĘZYKOWE DLA DOROSŁYCH


Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY angielski w ramach projektu „Mówisz Masz”👇👇

🔸 180-godzinne kursy na różnych poziomach
🔸 nauka w ok. 11 miesięcy, start zajęć we wrześniu 💥
🔸 zajęcia docelowo stacjonarne, w przypadku ograniczeń covidowych – zajęcia tymczasowo online
🔸 zajęcia online na platformie Google Meet
🔸 zajęcia stacjonarne w siedzibie Akademii
🔸 egzamin certyfikujący TOEIC po zakończeniu kursu
💥 Ilość miejsc ograniczona 💥

Wejdź i dowiedz się więcej 👇
Sprawdź dostępne grupy 🕵️‍♀️📲 i skontaktuj się z nami
☎ 56 652 17 18

Półkolonie 2021 – Eureka

Wiedzę o świecie można zdobywać nie tylko w laboratoriach pełnych probówek 💥💨🥼
Znajdziemy ją dosłownie we wszystkim, co widzimy i robimy na co dzień🔍🔔
Wystarczy, że będziemy chodzić z szeroko otwartymi oczami 👀ciekawością wyostrzoną niczym samurajski miecz 😎 i głową pełną pytań ❓
Zakończyliśmy kolejny niezwykły tydzień pełen eksperymentowania, kolorowych wybuchów i wspaniałej zabaw 🕵️‍♀️🔥🎉
Ale mamy miejsca na „Misję na Marsa” w turnusie VII: 9-13 sirepnia
Zapraszamy👇👇👇

Dni Otwarte w Akademii

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci 👦😃
Zapraszamy Was na tegoroczne lekcje pokazowe zajęć pozalekcyjnych w Akademii Nauki, które odbędą się w
Toruniu przy ulicy Św.Katarzyny 4 w następujących dniach:

👉 2-5 września (środa – sobota)
👉 9-12 września (środa – sobota)

Na dzieci czekają ciekawe zajęcia, na których będą bawić się i uczyć, wykonają ciekawe eksperymenty naukowe i odkryją swoje talenty.
Natomiast rodzice będą mogli przekonać się, że każde dziecko ma olbrzymi potencjał do zapamiętywania, czytania czy matematyki, który można rozwijać!

Dla kogo dedykowane są Dni Otwarte?

Dni Otwarte są dla wszystkich tych, którzy myślą o zapisaniu dziecka na kurs w Akademii Nauki i chcą zobaczyć jak wyglądają zajęcia oraz poznać metody, którymi uczymy.
Jeżeli Twoje dziecko długo odrabia lekcje, nie lubi czytać, ma problemy z koncentracją i spędza zbyt dużo czasu przed tabletem i telefonem, to koniecznie powinieneś zjawić się z nim na naszych Dniach Otwartych 🌞💥
Jeśli chcesz, by Twoje Dziecko w pełni rozwinęło swój potencjał, poczucie własnej wartości, umiejętność czytania czy talent matematyczny, także znajdziesz tu ciekawe dla dziecka zajęcia.

Zapraszamy także rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym, aby mogli przekonać się, jak fascynującą zabawą może być nauka czytania 🤩

W Akademii Nauki uważamy, że każde dziecko może rozwijać swoje zdolności 🚀🍀

Szczegółowy harmonogram Dni Otwartych na: www.torunakn.pl/dni-otwarte-2020/

Zapisz się już dziś na zajęcia pokazowe 👇👇👇

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych Akademia Nauki Ewelina Zalewska z siedzibą w Toruniu (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). (wymagane)  Projekt „ WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ! ”

  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pt.

  WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ! ”

  to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem projektu jest aktywizacja 108 osób (w tym 17 kobiet), poprzez objęcie uczestników kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem dostosowanym do ich potrzeb i predyspozycji. Zakłada on, że minimum 77 osób uzyska kwalifikacje, 12 osób rozpocznie działalność gospodarczą oraz minimum 30 osób poprawi swoją sytuację zawodową (np. dostanie podwyżkę, awansuje, podpisze umowa na pełen etat).

  Grupa docelową są osoby młode, w szczególności osób niepełnosprawne i/lub o niskich kwalifikacjach, w wieku 18-29 lat wywodzące się z następujących grup docelowych:

  – ubodzy pracujący,

  osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,

  – osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych,

  – osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

  – nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego,

  Obszar realizacji to całe woj. kujawsko – pomorskie w tym w szczególności miasta średnie oraz miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze z obszaru woj. kujawsko – pomorskiego. 30% uczestników projektu musi zamieszkiwać lub pracować na obszarze jednego z poniższych miast: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie oraz Brodnica.

  Więcej informacji dotyczących projektu na:

  WWW.WEKTOR.ORG.PL

  tel. 574 433 044

  E.IWASIECZKO@WEKTOR.ORG.PL