fbpx

Projekt „ WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ! ”

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pt.

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ! ”

to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja 108 osób (w tym 17 kobiet), poprzez objęcie uczestników kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem dostosowanym do ich potrzeb i predyspozycji. Zakłada on, że minimum 77 osób uzyska kwalifikacje, 12 osób rozpocznie działalność gospodarczą oraz minimum 30 osób poprawi swoją sytuację zawodową (np. dostanie podwyżkę, awansuje, podpisze umowa na pełen etat).

Grupa docelową są osoby młode, w szczególności osób niepełnosprawne i/lub o niskich kwalifikacjach, w wieku 18-29 lat wywodzące się z następujących grup docelowych:

– ubodzy pracujący,

osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,

– osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych,

– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

– nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego,

Obszar realizacji to całe woj. kujawsko – pomorskie w tym w szczególności miasta średnie oraz miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze z obszaru woj. kujawsko – pomorskiego. 30% uczestników projektu musi zamieszkiwać lub pracować na obszarze jednego z poniższych miast: Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Nakło nad Notecią, Rypin, Inowrocław, Świecie oraz Brodnica.

Więcej informacji dotyczących projektu na:

WWW.WEKTOR.ORG.PL

tel. 574 433 044

E.IWASIECZKO@WEKTOR.ORG.PL