W krainie dziecięcych emocji

“W krainie dziecięcych emocji” to pilotażowy program profilaktyczny realizowany przez Akademię Nauki dla Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Torunia od marca do maja 2024 roku. Skierowany jest do najmłodszych – podopiecznych toruńskich żłobków, ich rodziców i kadry opiekuńczej. W ramach pilotażu prowadzone są obserwacje dzieci, konsultacje, szkolenia kadry oraz wykłady dla rodziców. Te ostatnie obejmują m.in. poniższe zagadnienia:

-POMOC DZIECKU W RADZENIU SOBIE Z EMOCJAMI

-ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE UCZUĆ

-ŚWIADOMOŚĆ WYCHOWAWCZA RODZICÓW

-PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

-ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM.

Liczymy na to, że cieszący się dużym zainteresowaniem pilotaż przerodzi się niedługo w systemowe i stałe działania na rzecz stanu zdrowia psychospołecznego rodzin, dzieci i młodzieży.